HOME  |  Inwoners  |  Verkiezing Provinciale Staten en drie waterschappen

Verkiezing Provinciale Staten en drie waterschappen

Voorlopige uitslag Provinciale Staten

Opkomstpercentage: 63,06%

Lijstnr

Aanduiding van de politieke groepering

Stemmen

Percentage

1

VVD

4389

16,49

2

PVV (Partij voor de Vrijheid)

1532

5,76

3

Democraten 66 (D66)

1557

5,85

4

CDA

2460

9,24

5

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

1844

6,93

6

SP (Socialistische Partij)

887

3,33

7

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

3105

11,67

8

ChristenUnie

2469

9,28

9

GROENLINKS

1362

5,12

10

Partij voor de Dieren

933

3,51

11

50PLUS

1221

4,59

12

DENK

128

0,48

13

NIDA

24

0,09

14

Code Oranje

72

0,27

15

Forum voor Democratie

4258

16,00

16

Lokale Partijen Zuid Holland (LPZH)

372

1,40


Op woensdag 20 maart kon ook in Krimpenerwaard gestemd worden. Inwoners kiezen de nieuwe leden voor de Provinciale Staten van Zuid Holland, maar ook de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen, die werkzaam zijn binnen onze gemeentegrenzen. Dat zijn er maar liefst drie:

  • het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
  • het hoogheemraadschap van Rijnland
  • hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Waar kunt u stemmen

Er zijn 31 stembureaus in de gemeente Krimpenerwaard. U kunt een overzicht van alle stembureaus in de gemeente downloaden onderaan deze pagina.

Twee stempassen

Wie voor zowel de Provinciale Statenverkiezingen, als de waterschapsverkiezingen kiesgerechtigd is, krijgt twee stempassen.

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een stempas heeft ontvangen voor een waterschapsverkiezing. Wilt u voor beide verkiezingen uw stem uitbrengen, dan moet u beide stempassen meebrengen naar het stembureau.

Iemand anders gaat voor u stemmen = Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Krimpenerwaard woont en ook een stempas heeft ontvangen. Wilt u iemand anders machtigen voor zowel de Provinciale Staten-, als de waterschapsverkiezingen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen.

De kiezer die voor u gaat stemmen moet naast het eigen geldig identiteitsbewijs, ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter van het Stembureau laten zien. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Krimpenerwaard woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van dezelfde Provinciale Staten en/of hetzelfde waterschap. Hiervoor heeft u een formulier nodig, dat u kunt afhalen of aanvragen bij de afdeling KCC of u kunt het formulier downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Niet meer dan twee machtigingen

De kiezer die voor u gaat stemmen moet zelf ook voor beide verkiezingen gaan stemmen. De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Het afgeven van een machtiging kan tot en met 20 maart 2019.

U wilt stemmen in een andere gemeente = Stemmen met een kiezerspas

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt u door uw stempas in te leveren op het gemeentehuis. Uw stempas wordt ingenomen en u ontvangt daarvoor in de plaats een kiezerspas. Met een kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Zuid-Holland. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen het desbetreffende waterschap waaronder uw adres valt.

Mondeling of schriftelijk aanvragen kiezerspas

Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur.

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling KCC of downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas stuurt u mee bij de aanvraag, waarna u een kiezerspas ontvangt.

Andere grenzen

Let op: de grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als van de waterschappen.

Informatie

Op het gemeentekantoor in Stolwijk, afdeling Klant Contact Centrum, kunt u alle informatie krijgen over de verkiezingen. Het bezoekadres is: Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk.

Openingstijden

  • Het Klant Contact Centrum is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur.
  • Op dinsdag en donderdag van 8:30 uur tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
  • Telefonisch bereikbaar op tel.: 140182. Per e-mail: verkiezingen@krimpenerwaard.nl

Stembureaus

Voor het uitbrengen van uw stem voor de Provinciale Staten kunt u terecht in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente Krimpenerwaard.

Helaas is bij de verkiezingen van de waterschappen de keuze beperkt.

Rijnland

Voor de waterschapsverkiezing van Rijnland, kunt u alleen stemmen op stembureau 28;

Stichtse Rijnlanden

Voor de waterschapsverkiezing de Stichtse Rijnlanden, kunt u alleen stemmen op stembureaus 22, 23, 25, 27, 28, 29 en 32.

Schieland en de Krimpenerwaard

Voor de waterschapsverkiezing van Schieland en de Krimpenerwaard kunt u terecht op alle overige stembureaus. Let op: met uitzondering van stembureau 22, daar kunt u niet stemmen.

Geldig identiteitsbewijs

Gaat u stemmen, neemt u dan naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. U bent verplicht het te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.

Als u voor beide verkiezingen wilt stemmen, ontvangt u per verkiezing een apart stembiljet.

Stempas kwijt

Ook zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Vergeet daarom niet uw stempas(sen) mee te nemen. Bent u een stempas kwijtgeraakt dan kunt u, uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij het Klant Contact Centrum (KCC).

Mocht u uw zoekgeraakte stempas weer terug vinden, dan kan daarmee niet meer gestemd worden.