HOME  |  Inwoners  |  Tips om afval te verminderen

Tips om afval te verminderen

Restafval is eenvoudig te verminderen door het afval gescheiden weg te gooien. GFT, papier, glas, plastic, textiel, batterijen, klein chemisch afval en grof vuil hoeven niet in de grijze container of in de vuilniszak. Hier zijn aparte containers en voorzieningen voor. Van de te scheiden afvalstromen komen GFT, papier en plastic gemiddeld het meeste voor in een huishouden. Deze afvalstromen kunt u apart en u kunt zorgen dat u er minder van in huis krijgt.

Minder papier

  • Plak een nee/nee of nee/ja sticker op de deur
  • Geef via www.postfilter.nl aan welke reclame u wel wilt ontvangen
  • Gebruik papier aan beide zijden, print dubbelzijdig en gebruik de achterzijde van bedrukt papier als kladpapier

Minder gft

  • Koop en kook op maat
  • Gebruik restjes groenten, aardappels, rijst en vlees de dag erna voor een lekker recept: rijst, pasta en brood zijn de top drie van meest weggegooid eten
  • Schaf een compostvat aan

Minder plastic

  • Koop groenten en fruit los
  • Neem zelf een tas mee naar de winkel

Kijk ook eens op: www.milieucentraal.nl/campagnes/samen-minder-afval

Welk afval waar?

Afval kan door het te scheiden, gerecycled en hergebruikt worden. Maar welk afval hoort nu precies waar? Op de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal staat per product beschreven waar u het kwijt kunt.