HOME  |  Inwoners  |  Projecten  |  Stolwijk  |  Reconstructie centrum Stolwijk

Reconstructie centrum Stolwijk

Binnen het project ‘Reconstructie Centrum Stolwijk’ wordt de inrichting van de openbare ruimte in de meest brede zin van het woord verbeterd. 

Actueel

De gemeente Krimpenerwaard is in augustus van dit jaar begonnen met de 1e fase van het project reconstructie Centrum Stolwijk. Het betreft het gebied tussen de Bovenkerkseweg vanaf de kruising met de Kievitslaan in westelijke richting tot en met de Sportlaan. De werkzaamheden van deze fase zijn inmiddels afgerond.Wij willen u informeren over de voorbereiding, planning en uitvoering van de volgende fases.

Hierbij gaat het om het Dorpsplein, de Populierenlaan, een deel van de Goudseweg en de Wijdstraat.

Op maandag 18 december 2017 organiseren wij daarom een inloopavond. Graag nodig ik u uit om deze bijeenkomst te bezoeken.

Inloopavond

De straten binnen het projectgebied worden herstraat en voor zo ver mogelijk opnieuw ingericht. Gelijktijdig vindt in de Populierenlaan onderhoud of vervanging van de riolering plaats. Samen met het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard (TBK) werken wij aan de voorbereiding van deze werkzaamheden. Tijdens de inloopavond geven wij een toelichting op de voorgenomen plannen. Ook is er ruimte om uw ideeën, suggesties en opmerkingen in te brengen.

Waar en Wanneer:

Datum              : maandag 18 december 2017  

Tijd                   : tussen 19:30 uur en  21:00 uur kunt u binnenlopen

Locatie             : De Stolp Inn, Dorpsplein 15, 2821 AS Stolwijk

Mocht u door de kerstdrukte of om andere redenen niet in de gelegenheid zijn om naar de inloopavond te komen. Dan kunt u met de projectleider Leendert Knopper een aparte afspraak inplannen.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief (Reconstructie centrum Stolwijk) via onderstaande button.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Werkgebied

Het project omvat de volgende straten: Het Dorpsplein, de Populierenlaan, de Bovenkerkseweg vanaf de kruising met de Kievitslaan in westelijke richting, een deel van de Goudseweg en de Wijdstraat.

De genoemden straten worden herstraat en voor zo ver mogelijk opnieuw ingericht. Gelijktijdig vindt in de Populierenlaan onderhoud of vervanging van de riolering plaats.

De werkzaamheden die binnen het project uitgevoerd worden zijn:

  • Het straatwerk
  • Het groen
  • Vernieuwen openbare verlichting
  • Het straatmeubilair
  • rioleringswerkzaamheden

Planning

De start van het project is meerdere keren uitgesteld. Onder andere vanwege een discussie over het wel of niet kappen van de bomen op het Dorpsplein. Inmiddels zijn de bomen op het Dorpsplein in februari 2017 gekandelaberd en zijn de bomen aan de Bovenkerkseweg gerooid.

Daarnaast heeft dit plan een samenhang met de projecten ‘Uitbreiding Begraafplaats Stolwijk’ en ‘Industrieterrein Stolwijk e.o.’ De werkzaamheden van deze verschillende projecten moeten op elkaar worden afgestemd, vanwege de bereikbaarheid van het centrum. Daarom is in 2016 besloten om het project in twee fases te knippen:

  • Fase 1: Herinrichting Bovenkerkseweg vanaf de kruising met de Kievitslaan in westelijke richting tot aan de Sportlaan.
  • Fase 2: Herinrichting Dorpsplein, de Populierenlaan, een deel van de Goudseweg en de Wijdstraat.

Fase 1

De werkzaamheden van fase 1 starten vanaf maandag 28 augustus. De werkzaamheden aan de Bovenkerkseweg bestaan voornamelijk uit het vervangen van de voetpaden, het aanleggen van haakse parkeerplaatsen en het versmallen van de rijbaan. Op een paar plaatsen moeten kleine reparaties aan het riool worden uitgevoerd. De bomen aan de Bovenkerkseweg zijn na afgifte van de kapvergunning in het voorjaar van 2017 gekapt. In de herfst van 2017 worden de bomen in de nieuwe plantvakken geplant.

De werkzaamheden aan de Bovenkerkseweg duren in totaal 8 weken. De planning is echter wel afhankelijk van de weersomstandigheden, te denken van aan hevige regenval.

Fase 2

De start van de herinrichting van het Dorpsplein, de Populierenlaan, een deel van de Goudseweg en de Wijdstraat is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden op het bedrijventerrein. In verband met de bereikbaarheid van het dorp kan niet tegelijkertijd aan de Nijverheidsweg en de Populierenlaan gewerkt worden.

Werkzaamheden nutsbedrijven

Vooruitlopend op de herinrichting heeft waterleidingbedrijf Oasen oude leidingen vervangen. Zij voeren binnen het project geen werkzaamheden meer uit. Stedin en KPN hebben aangegeven geen werkzaamheden aan hun infrastructuur uit te voeren. Rekam zal gelijktijdig met het vervangen van de bestrating de hoofdstructuur voor een glasvezelnet meeleggen.

Contact

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de gemeente Krimpenerwaard:

Voor opmerkingen en vragen over de werkzaamheden of planning kunt u de toezichthouder benaderen voor het maken van een afspraak:

  • Toezichthouder Johan Tolenaars: 06 16 87 04 25

Meer informatie / documenten