HOME  |  Inwoners  |  Projecten  |  Stolwijk  |  Reconstructie centrum Stolwijk

Reconstructie centrum Stolwijk

Binnen het project ‘Reconstructie Centrum Stolwijk’ wordt de inrichting van de openbare ruimte in de meest brede zin van het woord verbeterd. 

Actueel

De Populierenlaan (vanaf de rotonde tot aan het gemeentekantoor) is vanaf woensdag 20 maart tot en met woensdag 29 mei iedere woensdag van 07.00 tot 19.00 uur afgesloten voor het verkeer (behalve fietsers en voetgangers).In deze planning is al rekening gehouden met een eventuele uitloop door bijvoorbeeld weersomstandigheden. Om de overlast te beperken is gekozen om de

Populierenlaan één keer per week een dag af te sluiten en niet een paar weken achter elkaar.

NIEUWE BESTRATING EN VERLICHTING

De Populierenlaan krijgt nieuwe bestrating en er komt nieuwe verlichting. De bestrating wordt op

de woensdagen in delen aangebracht. Vanaf maandag 11 maart wordt tijdens de overige werkdagen gewerkt aan de stoepen en parkeervakken. Dit kan voor enige overlast zorgen.

NAAR DE WINKELS EN HET GEMEENTEKANTOOR

De winkels en het gemeentekantoor zijn op de woensdag bereikbaar via de omleidingsroute. De omleiding wordt met bebording aangegeven. Vrachtverkeer kan deze dag het dorp niet in. De rest van de week is de Populierenlaan bereikbaar.

Contact en informatie

Voor opmerkingen en vragen over de werkzaamheden of de planning kunt u de toezichthouder benaderen voor het maken van een afspraak.

  • Toezichthouder, de heer Johan Tolenaars: 06-16 87 04 25
  • Projectleider, Leendert Knopper: 06-29 40 90 25
  • Meldpunt gemeente Krimpenerwaard: 14 0182

Meer informatie / documenten