HOME  |  Inwoners  |  Projecten  |  Stolwijk  |  Reconstructie centrum Stolwijk

Reconstructie centrum Stolwijk

Binnen het project ‘Reconstructie Centrum Stolwijk’ wordt de inrichting van de openbare ruimte in de meest brede zin van het woord verbeterd. 

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief (Reconstructie centrum Stolwijk) via onderstaande button.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Werkgebied

Het project omvat de volgende straten: Het Dorpsplein, de Populierenlaan, de Bovenkerkseweg vanaf de kruising met de Kievitslaan in westelijke richting, een deel van de Goudseweg en de Wijdstraat.

De genoemden straten worden herstraat en voor zo ver mogelijk opnieuw ingericht. Gelijktijdig vindt in de Populierenlaan onderhoud of vervanging van de riolering plaats.

De werkzaamheden die binnen het project uitgevoerd worden zijn:

  • Het straatwerk
  • Het groen
  • Vernieuwen openbare verlichting
  • Het straatmeubilair
  • rioleringswerkzaamheden

Planning

De start van het project is meerdere keren uitgesteld. Onder andere vanwege een discussie over het wel of niet kappen van de bomen op het Dorpsplein. Inmiddels zijn de bomen op het Dorpsplein in februari 2017 gekandelaberd en zijn de bomen aan de Bovenkerkseweg gerooid.

Daarnaast heeft dit plan een samenhang met de projecten ‘Uitbreiding Begraafplaats Stolwijk’ en ‘Industrieterrein Stolwijk e.o.’ De werkzaamheden van deze verschillende projecten moeten op elkaar worden afgestemd, vanwege de bereikbaarheid van het centrum. Daarom is in 2016 besloten om het project in twee fases te knippen:

  • Fase 1: Herinrichting Bovenkerkseweg vanaf de kruising met de Kievitslaan in westelijke richting tot aan de Sportlaan.
  • Fase 2: Herinrichting Dorpsplein, de Populierenlaan, een deel van de Goudseweg en de Wijdstraat.

Fase 1

De werkzaamheden van fase 1 starten vanaf maandag 28 augustus. De werkzaamheden aan de Bovenkerkseweg bestaan voornamelijk uit het vervangen van de voetpaden, het aanleggen van haakse parkeerplaatsen en het versmallen van de rijbaan. Op een paar plaatsen moeten kleine reparaties aan het riool worden uitgevoerd. De bomen aan de Bovenkerkseweg zijn na afgifte van de kapvergunning in het voorjaar van 2017 gekapt. In de herfst van 2017 worden de bomen in de nieuwe plantvakken geplant.

De werkzaamheden aan de Bovenkerkseweg duren in totaal 8 weken. De planning is echter wel afhankelijk van de weersomstandigheden, te denken van aan hevige regenval.

Fase 2

De start van de herinrichting van het Dorpsplein, de Populierenlaan, een deel van de Goudseweg en de Wijdstraat is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden op het bedrijventerrein. In verband met de bereikbaarheid van het dorp kan niet tegelijkertijd aan de Nijverheidsweg en de Populierenlaan gewerkt worden.

Werkzaamheden nutsbedrijven

Vooruitlopend op de herinrichting heeft waterleidingbedrijf Oasen oude leidingen vervangen. Zij voeren binnen het project geen werkzaamheden meer uit. Stedin en KPN hebben aangegeven geen werkzaamheden aan hun infrastructuur uit te voeren. Rekam zal gelijktijdig met het vervangen van de bestrating de hoofdstructuur voor een glasvezelnet meeleggen.

Contact

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de gemeente Krimpenerwaard:

Voor opmerkingen en vragen over de werkzaamheden of planning kunt u de toezichthouder benaderen voor het maken van een afspraak:

  • Toezichthouder Johan Tolenaars: 06 16 87 04 25

Meer informatie / documenten