HOME  |  Inwoners  |  Projecten  |  Regionale projecten  |  Meedenken gebiedsbod versterken leefbaarheid in Krimpenerwaard

Meedenken gebiedsbod versterken leefbaarheid in Krimpenerwaard

MIRT- verkenning tweede oeververbinding Krimpenerwaard

Wij nodigen u van harte uit voor een inwonersbijeenkomst om met ons mee te denken en te praten over het gebiedsbod ‘versterken leefbaarheid in de Krimpenerwaard’. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar een inwonersbijeenkomst te komen, dan kunt u via onderstaande instructies uw ideeën online delen.

MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam

In de regio Rotterdam staat de bereikbaarheid onder druk. Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een economisch sterke regio met een hoogwaardige leefkwaliteit. Daarnaast biedt een goede bereikbaarheid kansen voor gebiedsontwikkeling. Voor de Rotterdamse regio is uitbreiding van de (capaciteit van) oeververbindingen essentieel. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben daarom besloten een MIRT-verkenning te starten.

Daarin gaan zij de mogelijkheden verkennen om in het oostelijk deel van de Rotterdamse regio de bereikbaarheid op de weg en in het openbaar vervoer te verbeteren door het realiseren van een extra oeververbinding over de Nieuwe Maas. Voordat de MIRT-verkenning kan starten, moet nog nader onderzoek worden gedaan naar de twee zoekgebieden voor de oeververbinding. Die twee zoekgebieden liggen tussen de Esch en de Stadionbuurt in Rotterdam en tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk.

Minister Van Nieuwenhuizen vertelt over de extra oeververbinding (NOS)

Uitdagingen en kansen van de regio

Naast de bereikbaarheid van de regio zijn ook de energietransitie, voldoende woningen en werkgelegenheid en natuur- en recreatievoorzieningen uitdagingen voor de gemeenten in de Krimpenerwaard. Dit biedt ook kansen voor leefbare en duurzame gemeenten, waar iedereen met plezier woont, werkt en recreëert. Samenwerking met Rijk, provincie en regio in een zo geheten gebiedsbod voor deze nieuwe verbinding biedt mogelijkheden om deze kansen te realiseren.

Denkt u mee over het gebiedsbod?

De afgelopen periode is al veel nagedacht over hoe de Krimpenwaard er in de toekomst uit kan zien. Dit heeft onder meer geleid tot het Panorama Krimpenerwaard: een breed gedragen burgerinitiatief met een heldere visie voor Krimpenerwaard en de omgeving.

Het gebiedsbod biedt kansen om deze ideeën verder uit te werken. Daarom vragen we u mee te denken over de invulling van het gebiedsbod.

Komt u ook? Meldt u zich dan aan via het mailadres: gebiedsbod@krimpenerwaard.nl o.v.v. uw naam en de datum waarop u komt.

  • Donderdag 7 maart 2019, Cultuurhuis, De Markt 201, Krimpen aan de Lek
  • Maandag 11 maart 2019, Zalencentrum de Waard Meidoornstraat 7, Bergambacht
  • Woensdag 13 maart 2019, Concordia. Concordiaplein 1, Haastrecht

Tijdstip voor alle data: 19.30 - 22.00 uur (inloop om 19.15 uur)

Kunt u niet komen, maar heeft u wel ideeën? Dan kunt u deze naar gebiedsbod@krimpenerwaard.nl sturen. Wij gebruiken uw ideeën voor de invulling van het gebiedsbod.

Over welke vragen kunt u meedenken?

Een gebiedsbod geeft aan wat het gebied nodig heeft. Hierbij geeft een oeververbinding extra kansen om het gebied binnen meerdere thema’s te ontwikkelen. Welke mogelijkheden binnen onderstaande thema’s ziet u voor deze ontwikkelingen?

Wonen

Welke mogelijkheden denkt u dat het gebiedsbod kan bieden voor woonvoorzieningen in het gebied? Denk hierbij aan wonen in het groen of leegstaande bebouwing bestemmen voor groepswoningen.

Recreatie en landbouw

Welke mogelijkheden denkt u dat het gebiedsbod kan bieden voor recreatie, toerisme en de verbinding met landbouw in het gebied? Denk hierbij aan de verkoop van streekproducten of agrariërs die ruimte aan recreanten verhuren.

Klimaat en energie

Welke mogelijkheden denkt u dat het gebiedsbod kan bieden voor klimaat en energie in het gebied? Denk hierbij aan het aansluiten bij energiecoöperaties in aanliggende gebieden of nieuwe verdienmodellen voor agrariërs door het opwekken van wind- en zonne-energie.

Bereikbaarheid

Welke mogelijkheden denkt u dat het gebiedsbod kan bieden voor de bereikbaarheid van het gebied? Denk hierbij aan het woon- en werkverkeer of een goed fietsnetwerk voor zowel woon- en werkverkeer als recreanten.

Innovatie en werkgelegenheid

Welke mogelijkheden denkt u dat het gebiedsbod kan bieden voor de innovatie van industrieën en de werkgelegenheid in het gebied? Denk hierbij aan broedplaatsen voor innovatieve start-ups of samenwerkingen met universiteiten en hogescholen.

Graag ontvangen wij uw ideeën over deze vragen via gebiedsbod@krimpenerwaard.nl. U bent vrij om te kiezen voor welke thema’s u ideeën wilt indienen.