HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  WOZ-waarde

WOZ-waarde

  • Wat is het?

    In de gemeente Krimpenerwaard wordt de WOZ-waarde bepaald door het Samenwerkingsverband Vasgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).

    Voor de waardebepaling van een woning vergelijkt SVHW de woning met woningen die omstreeks de waardepeildatum zijn verkocht. Hierbij houdt SVHW rekening met de verschillen die er zijn tussen de te waarderen woning en de vergelijkbare verkochte woningen. De waarde van de grond van waterverdedigingswerken (vooral aan dijken en dijkjes langs het water) wordt niet meegenomen in de WOZ-waarde. Als een woning op een dijk is gebouwd, wordt de woning zelf en de ondergrond van de woning gewaardeerd, maar het gedeelte van de tuin dat is gelegen op deze dijk niet. De waardering van niet-woningen komt tot stand met behulp van de huurwaardekapitalisatiemethode of de gecorrigeerde vervangingswaarde.

    Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het SVHW: www.svhw.nl.