HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Voorwerp plaatsen op of aan de weg

Voorwerp plaatsen op of aan de weg

 • Wat is het?

  U mag niet zomaar de weg, de stoep, een groenstrook of welk gedeelte van publiek terrein dan ook gebruiken voor bijvoorbeeld het plaatsen van een voorwerp. Hiervoor heeft u toestemming van de gemeente nodig.

  Wilt u op of aan de weg een uitstalling plaatsen, zoals een rek met kleding of groente en fruit, een kippengrill of een speeltoestel voor kinderen? Of u wilt bij uw horecagelegenheid een terras plaatsen op of aan de weg? Of gaat u (ver)bouwen of schilderwerkzaamheden in of aan een pand uitvoeren en wilt u hiervoor een container of steiger plaatsen op of aan de weg? Of wilt u tijdelijke reclameborden plaatsen voor bijvoorbeeld het aankondigen van een evenement? Dan moet u hiervoor ontheffing aanvragen bij de gemeente.

  Webformulier ontheffing voorwerpen openbare weg - DigiD

  Webformulier ontheffing voorwerpen openbare weg - eHerkenning

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de ontheffing voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg krijgt. De gemeente kan bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Neem deze goed door, want u moet zich ook hieraan houden.

 • Wat moet ik doen?

  Een ontheffing voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg vraagt u aan bij de gemeente. Voeg bij uw aanvraag een duidelijke situatietekening van de locatie met daarop ingetekend de voorwerpen die u gaat plaatsen. Dien uw aanvraag uiterlijk 3 weken van tevoren in bij de gemeente.

  Het kan zijn dat u voor het plaatsen van een voorwerp een omgevingsvergunning nodig heeft. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

 • Kosten

  Vanaf 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven:

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking € 45,00         


   

 • Te downloaden