HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Venten

Venten

 • Wat is het?

  Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt. Dus niet op een vaste plaats. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bakker of groenteboer die zijn producten huis-aan-huis verkoopt, maar ook een rijdende ijsverkoper valt hieronder.

  In veel gevallen heeft u voor venten geen toestemming nodig van de gemeente.

  In de volgende gevallen is er geen spraken van venten:

  • verspreidt geschreven of gedrukte stukken aan in het kader van de vrijheid van meningsuiting.
  • een winkelier die zijn goederen thuis aflevert bij een koper.
  • verkopen van goederen vanaf een vaste standplaats of op een markt. Hiervoor is een marktplaatsvergunning of standplaatsvergunning nodig.

  Wilt u op straat of huis-aan-huis goederen of diensten verkopen? Dan mag dit alleen als de gemeente dit toestaat. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  Venten is toegestaan binnen de gemeente, mits:

  • hierbij de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu niet in gevaar komt
  • wordt gevent op maandag tot en met zaterdag tot uiterlijk 20.00 uur
  • niet wordt gevent op zondag

  Venten op maandag tot en met zaterdag na 20.00 uur en op zondag is verboden. Van deze verboden kan de gemeente ontheffing verlenen.

 • Wat moet ik doen?

  Indien u op maandag tot en met zaterdag na 20.00 uur of op zondag wilt venten, kunt u hiervoor ontheffing aanvragen bij de gemeente.  Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Vergunning, toezicht en handhaving; team APV via telefoonnummer 14 0182.

 • Kosten

  Vanaf 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven:

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking € 45,00     

  Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende tarieven:

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking € 86,45     
 • Online aanvragen

   Voor online aanvragen gebruikt u uw DigiD gegevens. Meer informatie vindt u op de website van DigiD

 • Te downloaden