HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Trouwen

Trouwen

 • Wat is het?

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Dan moet u eerst een melding voorgenomen huwelijk maken. Voor deze melding kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Krimpenerwaard: tel 14 0182.

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  Trouwlocaties

  De gemeente beschikt over meerdere vaste trouwlocaties waar huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties kunnen plaatsvinden.

  In de gemeente Krimpenerwaard kunt u sinds kort ook trouwen of uw partnerschap laten registreren op elke gewenste locatie. U kunt dus ook zelf op zoek gaan naar een bijzondere trouwlocatie in onze gemeente. De gekozen locatie dient aan diverse criteria te voldoen.

  Trouwambtenaren

  De gemeente Krimpenerwaard heeft 17 vaste trouwambtenaren die graag uw huwelijk voltrekken.

  Daarnaast is het mogelijk om iemand eenmalig te laten benoemen (en eventueel indien nodig te beëdigen) zodat hij of zij uw huwelijk kan voltrekken. Eventueel in samenwerking met één van onze trouwambtenaren.

  Onder “Te downloaden” vindt u hiervoor een aanvraagformulier.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Meld het tijdig

  De wettelijke termijn voor het doen van de melding voorgenomen huwelijk is uiterlijk 14 dagen voor de huwelijksdatum. Dit is echter een wettelijke termijn. Aangeraden wordt ruim van tevoren de melding te doen. Mochten er nog andere documenten nodig zijn, of nadere informatie dan is hier nog tijd voor. Ook heeft de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijk stand dan nog de tijd om kennis met u te maken.

 • Wat heb ik nodig?

  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties heeft u aanvullende documenten nodig bij uw melding. Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen. Neemt u hiervoor contact op met 14 0182.

 • Kosten

  Voltrekking huwelijk / registratie partnerschap

  2018
  maandag om 09:00 uur en om 09:30 uur* gratis
  maandag (10:00-16:30) € 331,45
  dinsdag (09:00-16:30) € 331,45
  woensdag (09:00-16:30) € 331,45
  donderdag (09:00-16:30) € 331,45
  vrijdag (09:00-16:30) € 379,15
  zaterdag (09:00-16:30) € 621,25
  Zon-en feestdagen (alleen op speciaal verzoek) € 974,15

  Overige tarieven 2018
  Trouwboekje of partnerschapboekje € 31,10
  Aanleveren van een ambtenaar als getuige bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap, per getuige € 15,15
  Het bespelen van het carillon (alleen in Schoonhoven) € 146,70
  Het hernieuwen van een reeds bestaand huwelijk € 110,50
  Annuleren huwelijksdatum binnen 1 maand voor de vastgestelde datum € 25,35
  Afwijken van tijdstippen huwelijk/partnerschap. De tarieven worden dan verhoogd met € 165,70
  Behandeling van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk. Wettelijk tarief

  * Op maandag om 9:00 en 9:30 uur is er de mogelijkheid om kosteloos te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Deze voltrekking vindt plaats in het gemeentekantoor van Stolwijk in een vergaderkamer (maximaal aantal genodigden 10 personen). Het huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van ons kantoor. Tijdens de 'kosteloze ceremonie' zal invulling worden gegeven aan het wettelijk recht om te kunnen trouwen. Dit betekent dat de ceremonie zich beperkt tot het opmaken van de akte en het geven van het ja-woord bij een huwelijk en het tekenen van de akte.

 • Achtergrond

  Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Krimpenerwaard: tel 14 0182.

 • Tips

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Meer informatie

  Verandering huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018

  Hebben jullie trouwplannen of plannen om het partnerschap te registreren? Dan moeten jullie weten, dat de financiële gevolgen met ingang van 1 januari 2018 veranderd zijn.

  Situatie tot 1 januari 2018: algehele gemeenschap van goederen

  Dat houdt in dat het voorhuwelijkse vermogen voor 1 januari 2018 in de gemeenschap viel, evenals giften en erfenissen die tijdens het huwelijk werden verkregen. Indien (aanstaande) echtgenoten dit wensten, konden zij hun huwelijksgoederenregime anders regelen door het aangaan van huwelijkse voorwaarden bij de notaris.

  Situatie na 31 december 2017:beperkte gemeenschap van goederen

  Dat betekent dat het voorhuwelijkse privévermogen, evenals erfenissen en giften die tijdens het huwelijk worden verkregen tot het privévermogen van de echtgenoten blijven behoren. Voor mensen die in het huwelijk treden nadat de wet per 1 januari 2018 in werking is getreden, is het wettelijke huwelijksgoederenregime dus vanaf de datum van het huwelijk een beperkte gemeenschap van goederen. Tot die beperkte gemeenschap behoren de goederen die afzonderlijk of tezamen staande het huwelijk zijn verkregen en de goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden. Tot de gemeenschap gaan – kort gezegd – ook behoren gezamenlijke schulden van voor het huwelijk, schulden behorend bij goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden en schulden die staande het huwelijk zijn ontstaan. Hierop gelden als uitzondering schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen die door een echtgenoot staande het huwelijk worden verkregen.

  Er kan van de beperkte gemeenschap worden afgeweken door het sluiten van huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Indien (aanstaande) echtgenoten bijvoorbeeld toch een algehele gemeenschap van goederen willen, kunnen zij dit bij aanvang van het huwelijk (of gedurende het huwelijk) door middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden regelen. Voor een schenker of erflater wordt het mogelijk om door middel van een insluitingsclausule te bewerkstelligen dat een schenking of erfenis in de gemeenschap valt.

  Het blijft daarom voor (aanstaande) echtgenoten van belang dat zij nadenken over de civielrechtelijke en fiscale gevolgen van hun huwelijk. Dat is nu ook al het geval en wordt straks niet anders.

  Voor nadere informatie en advies verwijzen wij u graag naar een notaris.

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0182, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

 • Te downloaden

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.