HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Subsidies aanvragen

Subsidies aanvragen

 • Wat is het?

  Subsidie is een bijdrage van de gemeente in de kosten van activiteiten die bijdragen aan een bepaald maatschappelijk effect in de samenleving. Het gaat om activiteiten en resultaten die van belang zijn voor de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard.

  Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

  Het College van Burgemeester en Wethouders verstrekt subsidies voor activiteiten die passen binnen de programma’s zoals deze genoemd zijn in de  Subsidieregelingen 2018 Gemeente Krimpenerwaard (voor structurele en incidentele aanvragen 2018).

  De gemeente onderscheidt hierbij vier programma’s:

  • Programma Samenleving
  • Programma Jeugd en WMO
  • Programma Economie, Ondernemen en Bedrijvigheid
  • Programma Recreatie en Toerisme

  De gemeente maakt onderscheid tussen subsidies per kalenderjaar (structurele subsidies), subsidies voor eenmalige activiteiten (incidentele subsidies) en overige subsidies.

  Voor peuteropvang en voorschoolse educatie is een aparte Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen. Meer informatie over deze regeling kunt u hier vinden:

 • Hoe werkt het?

  U kunt digitaal met DigiD of eHerkenning een aanvraag voor incidentele subsidie 2017 indienen of een aanvraag structurele subsidie 2018. Deze formulieren staan onder de kopje 'Digitaal aanvragen' op deze pagina.

  Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Dan kunt u een PDF formulier invullen die u per post naar ons toe kunt sturen. Deze invulbare PDF kunt u direct op de computer invullen. Let op: U dient dit formulier wel te ondertekenen, voordat u het naar ons toestuurt! U vindt deze PDF formulieren onder het kopje 'Te downloaden'.


  Overige subsidies

  Subsidies voor monumenten

  Meer informatie over subsidies voor monumenten vindt u op de pagina Monumenten in de Krimpenerwaard.

  Subsidies voor isolatie (van dak, muur of vloer)

  Via de website, per mail of telefonisch kunnen inwoners bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor al hun vragen over kwaliteitsverbetering, subsidies en besparingsmogelijkheden voor de woning.

 • Achtergrond

  Verordeningen en reglementen

  • In de Algemene Subsidie Verordening gemeente Krimpenerwaard 2017 beschrijft de gemeente de procedure voor het verlenen en vaststellen van subsidies. Zoals hoe en op welk moment een aanvraag ingediend moet worden en welke verplichtingen bij het ontvangen van een subsidie horen.
  • Het College van Burgemeester en Wethouders heeft, in aanvulling op de Algemene Subsidie Verordening gemeente Krimpenerwaard 2017, subsidieregelingen vastgesteld. Met deze subsidieregelingen beslist het College aan welke beleidsdoelen en maatschappelijke effecten de subsidieaanvragen een bijdrage dienen te leveren om voor verlening in aanmerking te komen. Hierbij zijn de Subsidieregelingen 2017 Gemeente Krimpenerwaard van toepassing op aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in 2017. De Subsidieregelingen 2018 Gemeente Krimpenerwaard zijn van toepassing op aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in 2018.

 • Digitaal aanvragen

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0182, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.