HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Subsidie voorschoolse voorzieningen aanvragen

Subsidie voorschoolse voorzieningen aanvragen

 • Wat is het?

  Het College van Burgemeester en Wethouders verstrekt subsidie voor voorschoolse voorzieningen. Deze voorzieningen bestaan uit peuteropvang en voorschoolse educatie. Het gaat om subsidie die verleend wordt per kalenderjaar (jaarlijkse subsidie).

  Peuteropvang is een combinatie van twee soorten opvang: het huidige peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Iedere organisatie die zowel peuteropvang als voorschoolse educatie biedt aan peuters van 2 tot 4 jaar kan namens de ouders subsidie aanvragen. Uiteraard zijn daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De voorwaarden kunt u vinden in de Subsidieregeling Voorschoolse voorzieningen Gemeente Krimpenerwaard 2019. Deze subsidieregeling is niet van toepassing op eenmalige subsidieaanvragen.

  Een aanvraag om een jaarlijkse subsidie wordt ingediend vanaf 1 juli en kan tot uiterlijk 1 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft worden ingediend.

  De aanvraagtermijn voor het jaar 2019 is verlopen, u kunt vanaf 1 juli 2019 een aanvraag indienen voor het kalenderjaar 2020.

 • Hoe werkt het?

  U kunt digitaal met DigiD een aanvraag voor subsidie 2020 indienen. Dit formulier komt beschikbaar onder het kopje 'Online aanvragen' op deze pagina. U kunt vanaf 1 juli 2019 een aanvraag indienen voor het kalenderjaar 2020.

 • Achtergrond

 • Te downloaden