HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

 • Wat is het?

  Inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke effecten en beleidsdoelen die de gemeente wil realiseren. Hier vindt u alle informatie over het subsidiebeleid van de gemeente Krimpenerwaard. Ook leest u hier hoe u subsidie kunt aanvragen.

  De aanvraagtermijn voor het jaar 2019 is verlopen, u kunt vanaf 1 april 2019 een aanvraag indienen voor het kalenderjaar 2020. Dan komen hier ook nieuwe online aanvraagformulieren te staan.

  Soorten subsidies

  Jaarlijkse subsidie

  Jaarlijkse subsidie is subsidie die wordt verleend voor activiteiten met een structureel karakter voor een of meerdere kalenderjaren. De subsidieregeling geeft inhoudelijke invulling aan het beleid waar de gemeente voor staat. De subsidieregeling kent negen thema’s, namelijk:

  • eigen netwerk, sociale omgeving en gezondheid;
  • financiële zelfredzaamheid;
  • opgroeien en opvoeden;
  • onderwijs;
  • participatie, scholing en integratie;
  • cultuur;
  • sport;
  • recreatie en toerisme;
  • economie en ondernemers

  Voor meer uitleg verwijzen we naar de Subsidieregeling Gemeente Krimpenerwaard 2019 en subsidieregeling Gemeente Krimpenerwaard 2020. Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie kunt u indienen uiterlijk 1 juni, voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

  De aanvraagtermijn voor het jaar 2019 is verlopen, u kunt vanaf 1 april 2019 een aanvraag indienen voor het kalenderjaar 2020.

  Eenmalige subsidie

  Eenmalige subsidie is subsidie die wordt verleend voor incidentele activiteiten en die niet onder één van de negen thema’s uit de subsidieregeling valt. Hebt u een goed initiatief dan kunt u een aanvraag doen voor een eenmalige subsidie. Kijk dus goed of de activiteit waarvoor u subsidie wilt aanvragen onder een bestaand thema valt. Is dit het geval, dan moet u een jaarlijkse subsidie aanvragen. Let wel, jaarlijkse subsidie voor een activiteit in 2020 vraagt u aan voor 1 juni 2019. (De aanvraagtermijn voor het jaar 2019 is verlopen, u kunt vanaf 1 april 2019 een aanvraag indienen voor het kalenderjaar 2020).

  Een aanvraag voor eenmalige subsidie kunt u gedurende het hele jaar indienen, maar wel uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit. Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie neemt u dan contact met ons op.

 • Hoe werkt het?

  U kunt digitaal met DigiD of eHerkenning een aanvraag tot subsidieverlening en/of vaststelling indienen. Deze formulieren staan bovenaan deze pagina. Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze aan via www.digid.nl of www.eherkenning.nl.

  Als u subsidie aanvraagt en/of verantwoordt, is het van belang met het volgende rekening te houden:

  • Als u inlogt met uw DigiD, bent u de aanvrager. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiële afhandeling.
  • Vraagt u aan voor een vereniging, stichting of organisatie? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk.
  • De regelgeving met betrekking tot het aanvragen van subsidie vindt u onder het kopje ‘Achtergrond’, bij ‘Verordeningen en reglementen’. Hier treft u ook een lijst aan met veelgestelde vragen.

  U wordt door het aanvraagformulier geleid door middel van vragen. Ook moet u bijlagen uploaden, zoals een begroting en een dekkingsplan. Vraagt u voor het eerst een subsidie aan dan moet u ook de oprichtingsakte, de statuten, de jaarrekening en een balans uploaden.

  Let op! U kunt uw aanvraag niet tussendoor opslaan en op een later moment verdergaan. Zorgt u er daarom voor dat u alle benodigde gegevens bij de hand hebt voordat u begint met aanvragen.

 • Achtergrond

  Verordeningen en reglementen

  • In de Algemene Subsidie Verordening gemeente Krimpenerwaard 2017 en Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard 2019 beschrijft de gemeente de procedure voor het verlenen en vaststellen van subsidies. Zoals hoe en op welk moment een aanvraag ingediend moet worden en welke verplichtingen bij het ontvangen van een subsidie horen.
  • Het College van Burgemeester en Wethouders heeft, in aanvulling op de Algemene Subsidie Verordening gemeente Krimpenerwaard 2017 en de Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard 2019, subsidieregelingen vastgesteld. Met deze subsidieregelingen beslist het College aan welke beleidsdoelen en maatschappelijke effecten de subsidieaanvragen een bijdrage dienen te leveren om voor verlening in aanmerking te komen. Hierbij zijn de Subsidieregelingen 2018 Gemeente Krimpenerwaard van toepassing op aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in 2018. De Subsidieregeling Gemeente Krimpenerwaard 2019 is van toepassing op aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in 2019 en de jaren erna.
  • In de lijst met veel gestelde vragen treft u de vragen en antwoorden met betrekking tot het subsidie-instrumentarium.

 • Te downloaden