HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Snel internet in de Krimpenerwaard

Snel internet in de Krimpenerwaard

 • Wat is het?

  Het belang van een goede internetverbinding met voldoende snelheid wordt steeds groter. Veel zaken gaan digitaal en dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Het is daarom wenselijk dat scholen, (agrarische) bedrijven, instellingen en bewoners kunnen beschikken over snel

  internet. In de gemeente Krimpenerwaard is snel internet nog niet overal voldoende beschikbaar. De gemeente krijgt hier regelmatig vragen over. Vandaar dat we de antwoorden op de meest gestelde vragen hieronder voor u op een rij hebben gezet.

  Wat is snel internet?

  De EU heeft als doelstelling dat iedereen in 2020 moet kunnen beschikken over breedband internet met een snelheid van 30 Mbit/s of meer. Deze grens wordt nu vaak gehanteerd als definitie voor snel internet.

 • Hoe werkt het?

  Kan snel internet alleen met glasvezel?

  Hoewel glasvezel vaak synoniem staat voor snel internet, kunnen ook via andere verbindingen hoge snelheden worden bereikt. De bekendste zijn:

  • DSL / ADSL / VDSL (de vroegere telefoonlijn/het kopernetwerk);
  • Coax (de kabel);
  • mobiele netwerken als 4G en straks 5G (mobiel internet);
  • draadloze alternatieven, zoals straalverbindingen en satelliet-internet.

  Wanneer wordt glasvezel aangelegd?

  Wanneer nieuwe verbindingen worden aangelegd, wordt vrijwel altijd voor glasvezel gekozen. Glasvezel levert stabiele netwerken op met een zeer grote bandbreedte en is daarmee toekomstbestendig. Het aanleggen van glasvezel is echter duur en alleen rendabel bij voldoende aansluitingen. Vandaar dat er vaak voor wordt gekozen om dit te combineren met graafwerkzaamheden bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten of grootschalige reconstructies. Op deze manier is de aanleg vaak wel financieel haalbaar.

  Is er overal snel internet in de Krimpenerwaard?

  Snel internet is niet in de hele Krimpenerwaard beschikbaar. De kernen zijn veelal voorzien van een goede internetverbinding, maar in de buitengebieden is de situatie vaak anders. Door de grote afstanden en het lage aantal aansluitingen nemen bedrijven geen initiatief om nieuwe snelle netwerken aan te leggen. Het is voor hen niet rendabel.

  Wat is de rol van de gemeente?

  De aanleg van internetverbindingen is geen taak van de gemeente. De gemeente betrekt wel op tijd kabelbedrijven bij nieuwbouwprojecten en grootschalige reconstructies. Ook zorgt de gemeente voor vergunningverlening. Verder kan de gemeente faciliterend optreden bij initiatieven tot het komen van snel internet. Dat gebeurt soms wanneer een groep inwoners of bedrijven een initiatiefgroep opricht. Meer informatie hierover vindt u op www.samensnelinternet.nl

  Wat kan de gemeente voor mij doen?

  Wanneer op uw adres geen snel internet mogelijk is, kunt u natuurlijk contact opnemen met uw internet aanbieder. Wij raden u aan om u met medebewoners of bedrijven te organiseren. Vraagbundeling is belangrijk voor aanbieders. De gemeente kan dan gesprekken tussen uw initiatiefgroep en aanbieders (zie ook onder tabblad achtergrond) faciliteren. Het staat u natuurlijk ook vrij om een andere partij te zoeken. De gemeente is zelf geen speler in de aanleg van internetvoorzieningen, maar is er uiteraard wel bij betrokken in het kader van de vergunningverlening.

 • Achtergrond

  Wie werken er aan snel internet in de Krimpenerwaard?

  In onze gemeente zijn diverse partijen actief met het realiseren van snelle internetverbindingen.

  KPN

  KPN is in 2016 hard bezig om de internetsnelheid te verhogen. Dit bereiken ze onder andere door de uitrol van glasvezel naar de kernen en de inzet van innovatieve VDSL-technieken over het bestaande kopernetwerk. De internetsnelheid neemt hierdoor fors toe en is minimaal voldoende voor internet, televisie en telefonie (triple play-diensten) en interactieve TV in HD-kwaliteit. Naar verwachting zijn eind 2016 alle grotere kernen in de Krimpenerwaard opgewaardeerd. Meer informatie over de KPN internetsnelheid op uw adres kunt u vinden via https://www.kpn.com/service/internet/snelheid- verbeteren.htm

  Rekam

  Rekam is de netwerkbeheerder van Midden-Holland en werkt samen met bedrijven die hun diensten voor internet, televisie en telefonie op dit netwerk aanbieden. Het netwerk bestaat zowel uit coax- als glasvezelverbindingen. Een voorbeeld waar Rekam glasvezel heeft aangelegd is het bedrijventerrein Zevender te Schoonhoven. Meer informatie over Rekam en de mogelijkheden op uw adres vindt u op rekamverbindt.nl

  Rodin

  Rodin is een ander type aanbieder; zij maken gebruik van draadloze verbindingen. Juist in die (buiten) gebieden waar de aanleg van glasvezel geen optie is, kan een straalverbinding voorzien in snel internet. Rodin heeft al enkele POP’s (Points of Presence) in onze gemeente. Recent zijn bijvoorbeeld enkele bedrijven aan Middelblok (Gouderak) aangesloten op de infrastructuur van Rodin. Ook is de initiatiefgroep Lageweg in een vergevorderd stadium om via Rodin de Lageweg en omgeving te voorzien van snel internet. In vergelijking met de aanleg van glasvezel is de draadloze oplossing van Rodin snel en goedkoper te realiseren. Rodin werkt in onze regio samen met Mobicom. Meer informatie vindt u op www.rodinbroadband.com en www.mobicom.nl

 • Tips

  Welke internetsnelheid is er mogelijk op mijn adres?

  Voor de grotere (landelijke) providers kunt u dit controleren op www.providercheck.nl