HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag

Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag

  • Wat is het?

    U kunt een kopie van de WOZ-beschikking of van de aanslag opvragen via het SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling).

    Voor meer informatie: www.svhw.nl