HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Jeugdreclassering

Jeugdreclassering

 • Wat is het?

  Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplicht-ambtenaar. Jeugdreclassering is er voor jongeren tussen 12 en 23 jaar.

 • Hoe werkt het?

  De jongeren krijgen een persoonlijk begeleidingsplan met als doel nieuwe fouten te voorkomen. Begeleiding is bijvoorbeeld een GGZ-behandeling, training of begeleiding van een jongerencoach.

  Wie kan jeugdreclassering opleggen?

  Alleen kinderrechters, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering opleggen.

  Gemeenten moeten ervoor zorgen dat er voldoende instellingen zijn die jeugdreclassering uitvoeren. Alleen gecertificeerde instellingen mogen jeugdreclassering uitvoeren.

  Als uw kind 18 jaar wordt

  Wordt uw kind 18 jaar en loopt de jeugdreclassering nog? Dan kan de jeugdreclassering de begeleiding blijven uitvoeren tot de einddatum van de reclassering. Maar de begeleiding kan ook worden overgedragen aan de volwassenen-reclassering. De jeugdreclasseerder van uw kind geeft hier meer informatie over.

  Jongeren boven de 18 jaar kunnen ook jeugdreclassering opgelegd krijgen als zij het delict voor hun 23ste gepleegd hebben. Ook dan is de gemeente verantwoordelijk voor het juiste aanbod, en ook dan moet een gecertificeerde instelling de reclassering uitvoeren.

 • Tips

  Zie ook Halt-straf.