HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Individuele studietoeslag

Individuele studietoeslag

 • Wat is het?

  De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een arbeidsbeperking. De gedachte hierbij is dat deze studenten door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie. Deze studenten kunnen een beroep doen op de gemeente voor een studietoeslag.

  U kunt deze toeslag online aanvragen:

  Aanvraagformulier Individuele studietoeslag

  Handtekening partner individuele studietoeslag

 • Hoe werkt het?

  De studietoeslag is er voor studenten die aan de volgende eisen voldoen:

  • u moet inwoner zijn van de gemeente Krimpenerwaard;
  • uw leeftijd is 18 jaar of ouder;
  • u hebt recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS);
  • u hebt geen in aanmerking te nemen vermogen;
  • u bent niet in staat om met voltijdse arbeid het minimumloon te verdienen.

  De hoogte van de individuele studietoeslag bedraagt € 192,00 per maand. Het bedrag wordt maandelijks uit betaald.

  Er kan slechts eenmaal binnen een periode van 12 maanden een aanvraag voor een individuele studietoeslag worden ingediend.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de individuele studietoeslag online aanvragen via de knoppen bovenaan deze pagina. Daarnaast kunt u de toeslag schriftelijk aanvragen. Vraag daarvoor het aanvraagformulier op via tel. 140182. 

 • Wat heb ik nodig?

  Nadat er met u contact is opgenomen over uw aanvraag, wordt er een afspraak met u gemaakt. Bij deze afspraak dient u mee te nemen:

  • kopie legitimatiebewijs;
  • alle afschriften van bank- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden;
  • inschrijving van de onderwijsinstelling;
  • bewijsstukken van het (recht op) studiefinanciering of verstrekking vanuit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
  • bewijsstukken van medische, psychische en/of lichamelijke beperkingen;
  • bewijsstukken van uw inkomsten.

  In het gesprek hoort u (als u in aanmerking komt voor de toeslag) wanneer deze aan u wordt overgemaakt.

 • Kosten

  Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

 • Te downloaden