HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Wat is het?

  De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen zicht hebt op verbetering van uw inkomen. De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij uitgeven.

  Als u voldoet aan de voorwaardendie onder het kopje 'Hoe werkt het?', kunt u deze toeslag aanvragen. Dit kan via een online webformulier:

  Webformulier individuele inkomenstoeslag

  Handtekening partner - individuele inkomenstoeslag

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking voor de Individuele Inkomenstoeslag als u:

  • in de gemeente Krimpenerwaard woont;
  • tussen de 21 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent;
  • drie jaar of langer een inkomen heeft op 120% van de bijstandsnorm;
  • deze periode van 3 jaar mag maximaal 12 weken onderbroken zijn met een inkomen hoger dan 120% (bijvoorbeeld vanwege inkomsten uit arbeid);
  • geen of weinig kans op werk heeft, doordat u (deels) arbeidsongeschiktheid bent. Of door een te grote afstand tot de arbeidsmarkt;
  • voldoende moeite  heeft gedaan om fulltime aan het werk te komen of om fulltime werk te houden.

  Het is niet mogelijk om individuele inkomenstoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen.

  Vanaf de datum van aanvraag wordt teruggekeken of u recht heeft op Individuele inkomenstoeslag.

  Heeft u eerder de individuele inkomenstoeslag ontvangen? Als uw situatie niet is veranderd, dan komt u na 12 maanden in aanmerking voor een nieuwe toeslag. U kunt u deze dan opnieuw aanvragen.

  Hoogte van het bedrag

  De hoogte van de toeslag bedraagt in 2019:

  • voor alleenstaande € 419,00
  • voor eenoudergezin € 524,00
  • voor gehuwden/samenwonenden € 629,00

  U kunt de toeslag één maal per 12 maanden aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de individuele inkomenstoeslag online aanvragen via de knoppen bovenaan deze pagina.

  Wilt u de toeslag liever schriftelijk aanvragen? Dan kunt u het formulier en de bijlage downloaden (zie kopje 'Te downloaden'). U kunt het formulier ook aanvragen via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 14 0182.

 • Kosten

  Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

 • Te downloaden