HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Incidentele festiviteit

Incidentele festiviteit

 • Wat is het?

  Horecabedrijven, (sport)vereniging en recreatie-inrichting moeten voldoen aan bepaalde geluidsnormen. Deze normen zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Bent u van plan om een activiteit te organiseren in bijvoorbeeld uw café of clubgebouw waarbij u de geluidsnormen overschrijdt? Zoals het optreden van een live band of dj. Dan moet u dit vooraf als een incidentele festiviteit melden bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Als horecabedrijf, (sport)vereniging of recreatie-inrichting mag u maximaal 12 keer per jaar een incidentele festiviteit organiseren waarbij u de geluidnormen overschrijdt Het betreft het geluid dat binnen de grenzen van de inrichting (Wet milieubeheer) wordt gemaakt. Hierbij mag u tot maximaal 55 dB(A) geluid maken. Overmatige hinder moet u altijd voorkomen. De verruiming van de maximale dB(A)’s tijdens een incidentele festiviteit mag tot uiterlijk 1.00 uur ’s nachts voortduren.

 • Wat moet ik doen?

  Voor het melden van een incidentele festiviteit gebruikt u het digitale aanvraagformulier incidentele festiviteit. U vindt dit formulier onder het kopje 'Digitaal aanvragen'. Doe dit in ieder geval 2 weken van tevoren. Daarnaast informeert u uw omwonenden tijdig over de incidentele festiviteit en de geplande activiteiten.

  Tijdens de incidentele festiviteit ziet u er op toe dat uw omwonenden geen overmatige hinder ondervinden van het muziekgeluid. U zorgt ervoor dat uw ramen en deuren tijdens de incidentele festiviteit zoveel mogelijk gesloten blijven.

 • Kosten

  Een melding van een incidentele festiviteit is kosteloos.

 • Online aanvragen

 • Te downloaden