HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Geheimhouden persoonsgegevens

Geheimhouden persoonsgegevens

 • Wat is het?

  De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

  Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.

 • Hoe werkt het?

  Als u liever niet hebt dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. U hebt altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

  • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen;
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • (na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA of uw kerkgenootschap.

  Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

  De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciële instellingen
 • Wat moet ik doen?

  U kunt een verzoek om geheimhouding indienen via het online formulier (de blauwe knop bovenaan deze pagina). Een medewerker van het Klant Contact Centrum behandelt uw verzoek. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Een geheimhoudingsverzoek geldt tot het moment dat u uw verzoek intrekt.

  Let op!

  Het verzoek om geheimhouding heeft alleen betrekking op uw persoonsgegevens die zijn geregistreerd in de gemeente Krimpenerwaard. Indien u wenst dat bijvoorbeeld uw vorige woongemeente(n) ook geen gegevens verstrekt, dient u tevens een verzoek te richten aan de betreffende gemeente(n). Als u een gehonoreerd verzoek tot geheimhouding van uw gegevens heeft ingediend, en u verhuist nadien naar een andere gemeente, dan blijft ook in de nieuwe gemeente de geheimhouding van kracht.

  Persoonlijk doorgeven

  U kunt uw verzoek om geheimhouding ook persoonlijk doorgeven aan de balie in Stolwijk. Maar daarvoor een afspraak:

  Afspraak maken

 • Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
 • Achtergrond

  Voor meer informatie over geheimhouding van persoonsgegevens in de BRP of over de BRP in het algemeen kunt u terecht bij Klant Contact Centrum, bel hiervoor met tel. 140182.

 • Tips

  U kunt ook een overzicht aanvragen van de instanties aan wie uw gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven.