HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Gecertificeerde instelling jeugd

Gecertificeerde instelling jeugd

  • Wat is het?

    Jeugdbescherming is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind. Daarom stelt de overheid extra eisen aan de instellingen die kinderbeschermingsmaatregelen uitvoeren.

  • Hoe werkt het?

    Alle instellingen die jeugdbescherming willen uitvoeren moeten een certificaat halen. Zij moeten daarvoor aan een aantal eisen voldoen. Bijvoorbeeld de manier waarop een gezinsvoogd werkt. Alle eisen staan in een document. Dit is het 'normenkader'. Instellingen die het certificaat hebben gehaald, zijn 'gecertificeerde instellingen'.

    Ook in aanraking komen met politie of justitie is ingrijpend. Daarom moeten ook instellingen die de jeugdreclassering uitvoeren vanaf 2015 gecertificeerd zijn.

    Op de website van het keurmerkinstituut staat een overzicht van gecertificeerde instellingen.