HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Evenement organiseren, vergunning of melding

Evenement organiseren, vergunning of melding

 • Wat is het?

  Een evenement is een gebeurtenis die voor iedereen toegankelijk is. Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, herdenkingsplechtigheid, tent-/muziekfeest, kermis of sportwedstrijd? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

  Organiseert u een kleinschalig evenement dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen. U hoeft hiervan alleen een melding te doen bij de gemeente. Van een klein evenement is sprake wanneer:

  • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen.
  • het evenement vindt plaats op maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 24.00 uur of op zondag tussen 13.00 uur en 24.00 uur.
  • geen muziek ten gehore worden gebracht op maandag tot met zaterdag tussen 08.00 uur en 24.00 uur en op zondag tussen 13.00 uur en 24.00 uur.
  • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object en een maximum van 2 objecten in totaal.
  • er een organisator is.
 • Hoe werkt het?

  Omdat er veel verschillende soorten evenementen bestaan, zijn er ook verschillende vergunningen. Welke vergunning u nodig heeft hangt af van wat u wilt organiseren.

  Categorieën evenementen

  Evenementen worden onderverdeeld in vier categorieën. Bij een klein evenement kunt u denken aan een kleine buurtactiviteit die overdag plaatsvind. U meldt het evenement bij de gemeente met een meldingsformulier klein evenement. U heeft dan geen vergunning nodig.

  A- evenementen zijn ook kleinschalige activiteiten, maar er is een iets grotere kans op het veroorzaken van hinder voor de omgeving, bijvoorbeeld door een groter bezoekersaantal, het tijdstip of het afsluiten van een straat. Gevaar voor de openbare orde of de veiligheid wordt hierbij niet verwacht. U vraagt voor zo’n evenement een vergunning  aan bij de gemeente met het aanvraagformulier evenementenvergunning. Door middel van een risico-scan wordt bepaald of het evenement als een A-evenement wordt beschouwd. 

  B- en C- evenementen zijn de grotere en risicovollere evenementen. Bij dergelijke evenementen is er een zeker risico op nadelige effecten voor wat betreft openbare orde en veiligheid. Bij deze evenementen wordt door middel van een risico-scan bepaald of het evenement uiteindelijk als B- of C-evenement wordt beschouwd. Een vergunningaanvraag van zo’n evenement doet u bij de gemeente door middel van het aanvraagformulier evenementenvergunning.

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. De gemeente kan een evenement ook verbieden. In de vergunning worden voorwaarden opgenomen. Neem deze goed door, want u moet zich ook hieraan houden.

  Niet tijdig ingediende en onvolledig ingevulde aanvragen kunnen buiten behandeling worden gelaten.

  Let op: Het gebruik van hoogwerkers en andere werktuigen, die anders worden gebruikt dan waarvoor deze bestemd zijn, worden in verband met de veiligheid van de deelnemers en/of bezoekers van het evenement te allen tijde geweigerd.

 • Wat moet ik doen?

  Voor de verschillende categorieën evenementen gelden verschillende regels rond het aanvragen. 

  Melding

  Een melding van een klein evenement doet u bij de gemeente. Doe dit in ieder geval 2 weken van tevoren.

  Voor de melding kunt u gebruik maken van het meldingsformulier klein evenement. Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult, ondertekent en voorziet van eventuele (verplichte) bijlagen. Op het meldingsformulier vindt u precies welke documenten voor uw evenement nodig zijn.

  Vergunning

  Een vergunningaanvraag van een evenement doet u bij de gemeente. Voor een A-evenement doet u dit in ieder geval 3 weken van tevoren. In geval van een B- of C-evenement dient de aanvraag minimaal 13 weken van tevoren bij de gemeente te zijn ingediend.

  Voor een vergunning maakt u gebruik van het aanvraagformulier evenementenvergunning. Zorg ervoor dat u uw aanvraag volledig invult, ondertekent en voorziet van eventuele (verplichte) bijlagen. Op het formulier vindt u precies welke documenten voor uw aanvraag nodig zijn.

  Veiligheidsplan voor B- en C-evenementen

  Bij het indienen van de vergunningaanvraag voor een groot en/of risicovol evenement hoort een veiligheidsplan. In dit plan beschrijft u welke maatregelen u treft om de veiligheid van bezoekers te waarborgen.

  De gemeente heeft een invulformat veiligheidsplan ontwikkeld die u helpt bij het opstellen van uw veiligheidsplan.

  Andere vergunningen of ontheffingen

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een melding klein kansspel in geval van een bingo of een loterijvergunning of een vergunning voor het afsteken van vuurwerk.

  Indien u een evenement gaat organiseren en u tevens een tent wilt plaatsen waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn, dan moet u hiervoor ook een tijdelijke gebruiksvergunning aanvragen.

 • Digitaal aanvragen

  Digitaal uw evenementenvergunning aanvragen met DigiD

  Digitaal ontheffing art. 35 Drank- en Horeca aanvragen met DigiD

   Voor online aanvragen gebruikt u uw DigiD gegevens. Meer informatie vindt u op de website van DigiD

  Digitaal uw evenementenvergunning aanvragen met eHerkenning

  Digitaal ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet aanvragen met eHerkenning

  Voor online aanvragen gebruikt u als bedrijf uw eHerkenning gegevens. Meer informatie vindt u op de website van eHerkenning

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0182, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

 • Te downloaden

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.