HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  U heeft een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. Een drank- en horecavergunning is verplicht voor:

  • Horecabedrijven
  • Slijterijen
  • Sportkantines
  • Buurt- en dorpshuizen
  • Bedrijfsrestaurants
  • Bij wijziging van ondernemersvorm

  Uitgezonderd zijn levensmiddelenbedrijven (zoals supermarkten) en cafetaria's. Zij mogen zonder drank- en horecavergunning zwakalcoholhoudende drank (maximaal 15% alcohol) verkopen. De alcoholische drank mag niet ter plaatse worden gedronken.

  Voor horecagelegenheden en slijterijen gebruikt u het aanvraagformulier model A. Voor sportkantines, buurt- en dorpshuizen en andere paracommerciële instellingen gebruikt u aanvraagformulier B. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  U moet een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen:

  • als de inrichting bouwtechnisch wijzigt
  • als de ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV).

  De drank- en horecavergunning is persoons- en adresgebonden en niet overdraagbaar.

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement?

  Dan moet u een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk buiten een horecabedrijf zwakalcoholhoudende drank (maximaal 15% alcohol) te verkopen. U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal twaalf aaneengesloten dagen.

 • Hoe werkt het?

  U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
  • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
  • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
  • elke leidinggevende heeft een Verklaring sociale hygiëne
  • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte (Checklist Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet)

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

  • huisregels ophangen in kantines IVA
  • cursus voor barvrijwilligers
  • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne) (Model Bestuursreglement NOCNSF)

  Zie ook Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (NOCNSF).

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente met het Aanvraagformulier drank- en horecavergunning. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd.

  Aanmelden leidinggevenden

  Wilt u een nieuwe leidinggevende op uw vergunning laten bijschrijven hoeft u dit alleen te melden. Deze melding geldt als aanvraag tot wijziging van het aanhangsel van de vergunning. Als een nieuwe leidinggevende aantreedt, kan de bestaande vergunning in stand blijven. Volstaan wordt met bijschrijving –na toetsing- van de nieuwe leidinggevende op het aanhangsel.

  Voor de melding tot het wijzigen van een leidinggevende dient u per leidinggevende de volgende gegevens te overleggen:

  • volledig ingevuld formulier Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting
  • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
  • kopie arbeidsovereenkomst

  Wijzigingen

  U dient een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen als:

  1. u beschikt over een drank- en horecavergunning en de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt;
  2. u beschikt over een drank- en horecavergunning en de onderneming door een andere persoon wordt overgenomen;
  3. u beschikt over een drank- en horecawetvergunning en de inrichting een zodanige wijziging ondergaat dat deze niet langer in overeenstemming is met de omschrijving in de vergunning.

  Brandveiligheid

  Veiligheid in uw (horeca)gelegenheid is erg belangrijk. Een van de onderdelen hiervan wordt geregeld bij de brandweer. Zij moeten in ieder geval uw inrichting op veiligheid beoordelen. Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij de brandweer. U kunt hiervoor bellen naar het telefoonnummer 088 – 24 65 000.

  Een aantal aanvullende zaken moet u regelen:

  • Bij een eventuele vestiging of verbouwing moet u bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen.
  • Het voeren van reclame is aan regelgeving gebonden. Informatie hierover kunt u bij de gemeente opvragen.

  De meeste horecabedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Hiervoor geldt een meldingsplicht. Deze melding moet u eveneens doen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland.

 • Wat heb ik nodig?

  Een Drank- en horecavergunning moet schriftelijk bij de burgemeester worden aangevraagd. U kunt daarvoor een formulier gebruiken. Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen zijn ten minste de volgende gegevens nodig:

  • een ingevulde en ondertekend ‘aanvraagformulier drank- en horecavergunning’;
  • een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning te noemen personen;
  • van iedere leidinggevende een volledig ingevuld formulier ‘Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting’;
  • van iedere leidinggevende in loondienst een kopie van de arbeidsovereenkomst;
  • bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting, inclusief eventuele terrassen (schaal minimaal 1:100, met maatvoering);
  • indien het gaat om een stichting of een vereniging op ideële grondslag: de statuten en een bestuursreglement dat voorziet in een verantwoorde verstrekking van alcohol;
  • een schriftelijk bewijsstuk dat aanvrager over het horecapand kan beschikken.

  Afhankelijk van de omstandigheden kan aanvullende informatie nodig zijn.

 • Achtergrond

  U krijgt binnen 8 weken bericht. Vraagt u de vergunning aan voor een vereniging of stichting? Dan krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0182, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

 • Te downloaden

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.