HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Bijstand voor zelfstandigen

Bijstand voor zelfstandigen

 • Wat is het?

  Elke ondernemer ervaart wel eens een mindere periode. Dat kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in uw persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. Het kan zijn dat u zelfs moet stoppen met uw bedrijf.

  De gemeente Krimpenerwaard ondersteunt ondernemers, die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen. U kunt hiervoor een beroep doen op het op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Wet inkomensvoorziening en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

  Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) te Rotterdam voert deze regelingen uit voor ondernemers woonachtig in de gemeente Krimpenerwaard. U kunt bij het RBZ terecht voor advies, begeleiding en financiële hulp. Bijvoorbeeld via een renteloze lening, een starterskrediet of een tijdelijke aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.

 • Hoe werkt het?

  Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

  U hebt een bijstandsuitkering en wilt een eigen bedrijf starten

  • een lening om te investeren in uw bedrijf
  • behoud van uw bijstandsuitkering, gedurende maximaal 36 maanden (na 6 maanden onderzoek naar de levensvatbaarheid van het bedrijf)

  Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
  • een lening om te investeren in uw bedrijf
  • een bedrag dat u niet hoeft terug te betalen

  U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen

  U bent ouder dan 55 jaar en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
  • een eenmalige lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen)
 • Wat moet ik doen?

  Voor een aanvraag van een Bbz–uitkering kunt u zich wenden tot het Regionaal Bureau Zelfstandigen via de gemeente Rotterdam (telefoonnummer 14 010, vraag naar gemeente Rotterdam, Regionaal Bureau Zelfstandigen).

  Het aanvraagformulier wordt u op verzoek toegezonden. De klantmanager speciaal belast met de uitvoering van de Bbz, neemt de aanvraag in behandeling en gaat met u een gesprek aan. Zijn er aanvullende gegevens nodig dan ontvangt u hierover een brief.

  Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie?

  Ga naar de website van RBZ: www.rotterdam.nl/rbz. Hier vindt u alle informatie over de regelingen en trajecten. Bekijk hier ook het filmpje van een ondernemer, die een doorstart heeft gemaakt.

  U kunt ook tijdens kantooruren bellen met 14 010 (vraag naar gemeente Rotterdam en vervolgens naar Regionaal Bureau Zelfstandigen).

 • Wat heb ik nodig?

  Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier geval nodig:

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • bewijs burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
  • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
  • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten)


  Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

  • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
  • de laatste aangifte Inkomstenbelasting
  • een prognose voor de komende jaren
  • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken
  • een overzicht van debiteuren en crediteuren
  • plan voor het doorstarten van het bedrijf
 • Kosten

  Aan een aanvraag zijn geen kosten verbonden.

 • Achtergrond

  Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt. Deze termijn kan verlengd worden, indien u na laat om de noodzakelijke informatie te verstrekken.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.