HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Heeft u te weinig geld om van te leven? Dat heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Met deze uitkering betaalt u de huur, eten en drinken, de zorgverzekering en uw andere kosten.

  Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Bel dan met Sociale Zaken van de gemeente Krimpenerwaard (tel. 14 0182).

 • Hoe werkt het?

  Voor wie is het?

  U mag een uitkering aanvragen als:

  • U woont in de gemeente Krimpenerwaard
  • U 18 jaar of ouder bent
  • U geen AOW (pensioen op basis van de Algemene Oudersdomswet) ontvangt
  • U staat ingeschreven bij UWV WERKbedrijf 
  • U Nederlander of daarmee gelijkgesteld bent. Iemand uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland is gelijkgesteld. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning of u verblijft op een andere manier volgens de wet in Nederland (bijvoorbeeld als u een juridische proces tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
  • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen
  • U hebt geen vermogen hoger dan het bedrag dat is toegestaan
  • U kunt geen andere uitkering krijgen.
  • U zit niet in de gevangenis

  Jongeren en zelfstandigen
  Als u zelfstandige of jonger bent dan 27 jaar dan vraagt u de bijstand op een andere manier aan:

  Nadat u telefonisch contact hebt opgenomen, hoort u van een medewerker van de gemeente hoe u verder geholpen wordt. U ontvangt per post een aanvraagformulier, met daarbij een brief waarin staat welke documenten u moet laten zien. De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand.

  Wat vragen wij van u?

  U zoekt werk. Als dat niet lukt, helpen wij u. Een aanbod naar werk moet u meestal aannemen. Soms past dat aanbod niet bij uw kennis en ervaring. 

  Belangrijke informatie

  Eigen vermogen

  Iemand met een uitkering mag vermogen hebben tot een bepaalde hoogte. Uw vermogen is uw spaargeld, maar ook de waarde van uw auto, uw eigen huis of ander bezit. Uw eigen vermogen dat is toegestaan wijzigt elk jaar.

  Voor 2019 is vermogen toegestaan:

  • € 6.120 als u alleen woont 
  • € 12.240 als u alleenstaande ouder, getrouwd bent of een samenlevingscontract hebt? 
  • € 51.600 vermogen uit uw woning (het gaat hier om de waarde van de woning minus eventuele hypotheek)? Is dat vermogen hoger? Dan krijgt u alleen een bijstandsuitkering als een lening.

  Kostendelersnorm

  Woont u met meerdere volwassen van 21 jaar en ouder op één adres? Wij rekenen dan de hoogte van uw uitkering uit met de kostendelersnorm. Het aantal volwassen huisgenoten telt mee voor de hoogte van uw uitkering. Hoe meer volwassen personen met u samen wonen, hoe lager uw uitkering. Wilt u hier meer over weten, lees dan de bijlage kostendelersnorm

  Beslistermijn

  De gemeente heeft 8 weken de tijd om uw aanvraag te beoordelen. Deze periode kan worden verlengd als u nog niet alle gevraagde gegevens heeft ingeleverd.

  Wettelijk voorschot

  U krijgt na 4 weken een voorschot. Het voorschot is minimaal 90% van het bijstandsbedrag waar u waarschijnlijk recht op heeft. U krijgt elke 4 weken een voorschot totdat de gemeente een besluit heeft genomen.

  U moet het voorschot altijd terugbetalen. Meestal houdt de gemeente het voorschot in één keer in op de eerste bijstandsuitkering.

  Er zijn twee voorwaarden om een voorschot te krijgen:

  • uw aanvraag is compleet: u hebt alle gevraagde informatie ingeleverd;
  • het is bijna zeker dat u een bijstandsuitkering kunt krijgen.
 • Contact

  Voor vragen belt u tijdens kantooruren met de gemeente via 14 0182. U vraagt naar iemand van Sociale Zaken.

  Of maak gebruik van het contactfornulier

 • Tips

 • Te downloaden