HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Bezwaar maken

Bezwaar maken

 • Wat is het?

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Hoe werkt het?

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt digitaal bezwaar maken met DigiD. U doet dit onder het kopje 'Digitaal aanvragen'. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u dit op www.digidi.nl aanvragen.

 • Achtergrond

  • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
  • Bij een bezwaar tegen een aanslag leges, marktgelden, havengelden of lijkbezorgingsrechten beslist de gemeente binnen het kalenderjaar. Als het bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar is ingediend, beslist de gemeente binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn.
  • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

  Beroep indienen

  Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

 • Online aanvragen

   De Gemeente Krimpenerwaard werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl