HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

 • Wat is het?

  In de gemeente Krimpenerwaard zijn elf gemeentelijke begraafplaatsen waar nog begraven wordt.

  • Ammerstol, Achterweg 2
  • Bergambacht, Dijklaan 97
  • Berkenwoude, Westeinde 3a
  • Gouderak, Poten 1
  • Haastrecht, Provincialeweg Oost 82
  • Krimpen a/d Lek, Molenweg 2
  • Lekkerkerk, Tiendweg-Oost 1a/Opperduit
  • Ouderkerk aan den IJssel, IJsseldijk-noord 12
  • Ouderkerk aan den IJssel, Lageweg 39 b
  • Schoonhoven, Wal 5
  • Stolwijk, Hoflaan 9

  Op de begraafplaatsen Gouderak en Ouderkerk, IJsseldijk kunnen alleen nog bijzettingen plaatsvinden. De reserveringen uit het verleden blijven bestaan.

  Er zijn vijf gesloten begraafplaatsen in de gemeente, hier worden geen nieuwe graven uitgegeven:

  • Ammerstol, Kerkplein 4
  • Berkenwoude, Dorpsstraat 16-20
  • Krimpen a/d Lek, Middelland
  • Ouderkerk aan den IJssel, IJsseldijk Noord 67
  • Lekkerkerk, Kerkweg (Joods)

  Er zijn ook nog enkele kerkelijke begraafplaatsen, deze worden niet door de gemeente beheerd. Meer informatie daarover kunt u bij het betreffende kerkgenootschap opvragen.

  Het aanmelden van een begrafenis gaat via een uitvaartverzorger. Deze kan 24/7 online een begrafenis aanmelden via www.begraafplaatsagenda.nl. Hiervoor zijn inlogcodes nodig.

  Voor vragen of informatie kunt u terecht bij de begraafplaatsadministratie via het telefoonnummer 14 0182 of info@krimpenerwaard.nl

  Meer informatie

 • Hoe werkt het?

  In de Krimpenerwaard zijn een aantal opties te kiezen. Deze zijn nader beschreven in de Beheersverordening begraafplaatsen 2017.

  Begraven

  Er zijn twee soorten graven waar u uit kunt kiezen: een particulier graf of een algemeen graf.

  Particulier graf

  Bij een particulier graf is één persoon de rechthebbende van het graf. Die bepaalt (in overleg met de familie) wie er in het graf begraven mag worden. Na het verlopen van de termijn van 20 of 30 jaar heeft de rechthebbende de mogelijkheid tot het verlengen van de termijn. Nieuwe particuliere graven worden op volgorde uitgegeven.

  Algemeen graf

  Bij een algemeen graf is één persoon de belanghebbende/contactpersoon van het graf. De gemeente bepaalt in welk graf u begraven wordt. De termijn van een algemeen graf is 20 jaar. Bij een algemeen graf kunt u niet verlengen. De belanghebbende kan bij ruiming van de graven wel kiezen voor een herbegrafenis in een particulier graf.

  Op sommige begraafplaatsen zijn voor baby's, kinderen en jongvolwassenen speciale gedeelten ingericht. Dit zijn altijd particuliere graven.

  Asbezorging

  Er worden verschillende soorten bewaarplaatsen voor urnen aangeboden op de begraafplaatsen. Er zijn urnennissen, columbariums en urnengraven. Ook is het mogelijk om een urn ín een particulier graf te plaatsen of te verstrooien op een particulier graf of op een verstrooiveld op de begraafplaats.

  Onderhoudskosten

  Jaarlijks betaalt u onderhoudskosten voor het onderhouden van de begraafplaats. Dit bedrag kan ook afgekocht worden, tegen een gereduceerd tarief.  Voor sommige graven hoeven geen onderhoudskosten betaald te worden. Dit heeft te maken met het jaar waarin het graf uitgegeven is en in welke voormalige gemeente.

  Toestemming

  U hebt toestemming (verlof) nodig van een ambtenaar van de burgerlijke stand om een lichaam te mogen begraven. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer. In deze verklaring moet staan dat desbetreffende persoon door een natuurlijke oorzaak is overleden.

  Is er door een ongeval of misdrijf sprake van een onnatuurlijke dood? Dan kan het verlof tot begraven alleen worden afgegeven na toestemming van de officier van justitie.

  Kosten

  De kosten voor een begrafenis zijn zeer verschillend en zijn afhankelijk van uw wensen. Hiervoor kunt het beste contact opnemen met een uitvaartverzorger. Voor de kosten van begraven, rechten en onderhoudskosten voor een particulier-, algemeen graf of een bijzetting in een urnenbewaarplaats kunt de verordening lijkbezorgingsrechten 2017 raadplegen.

  Lijkbezorging

  Begraven is één van de vormen van lijkbezorging. Dit is de juridische term die de Wet op de lijkbezorging gebruikt. Andere vormen van lijkbezorging zijn cremeren of een lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap. De begrafenis of crematie moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.

  Verlenging

  Voor het verlengen van de termijn van een particulier graf bent u zelf verantwoordelijk. U krijgt van de gemeente een jaar vóór de termijn afloopt een brief met daarin de vraag of u de termijn wilt verlengen met 10 jaar.

  Het verlengen doet u op basis van de verordening die op dat moment geldt. Bij het verlengen van de termijn blijft u als rechthebbende aangemerkt.

  Algemene graven kunnen niet verlengd worden. Een jaar voordat de termijn afloopt, ontvangt u van de gemeente een brief waarin u een keuze kunt maken voor het ruimen van het graf of het herbegraven in een particulier graf. Aan herbegraven zijn kosten verbonden, deze zijn afhankelijk van de verordening die dan geldt.

  Onderhoud

  De begraafplaatsen worden door de gemeente onderhouden. Het graf dient u zelf te onderhouden. In de eerste twee jaar na een begrafenis wordt de steen rechtgezet in verband met verzakkingen. Ook worden alle stenen eenmaal per jaar behandeld met anti-algenmiddel.

  Gedenkteken

  Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf dient u een vergunning te hebben. De vergunning kan worden verleend als het gedenkteken voldoet aan de regels op de grafbedekking 2017. De vergunning wordt meestal aangevraagd door de steenhouwer namens de rechthebbende of belanghebbende van het betreffende graf.

 • Lokale regelgeving