HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Bedrijveninvesteringszone (BI-zone), bijdrage

Bedrijveninvesteringszone (BI-zone), bijdrage

 • Wat is het?

  Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied, zoals een aantal winkelstraten of een bedrijventerrein, waarin ondernemers en/of eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de BIZ betalen daaraan mee. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend aan die van de gemeente.

  De gemeente stelt (op verzoek van de ondernemers) een heffing in die alle gebruikers of eigenaren in betreffende gebied betalen. De opbrengst daarvan wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de Stichting BIZ. Die gebruikt het geld vervolgens om activiteiten uit te voeren die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ.

  Voordat de verordening bedrijveninvesteringszone in werking kan treden dient er een draagvlakmeting plaats te vinden. Bij deze draagvlakmeting kunnen alle bijdrageplichtigen uit het BIZ-gebied anoniem voor of tegen de inwerkingtreding van de BIZ verordening stemmen. Bent u ondernemer binnen een van de BIZ-gebieden, dan heeft u afgelopen week een stembiljet met toelichting ontvangen. Het stembiljet (in de gesloten retourenmvelop) dient uiterlijk 1 maart 2016 om 12.00 uur weer bij de gemeente ontvangen te zijn!

  Zowel het BIZ-plan voor het bedrijventerrein als voor het centrum van Bergambacht en de bijbehorende zijn te bekijken onder het tabje 'Te downloaden'.

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0182, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

 • Te downloaden

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.