HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Bedrijveninvesteringszone (BI-zone), bijdrage

Bedrijveninvesteringszone (BI-zone), bijdrage

 • Wat is het?

  Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied, zoals een aantal winkelstraten of een bedrijventerrein, waarin ondernemers en/of eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de BIZ betalen daaraan mee. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend aan die van de gemeente.

  De gemeente stelt (op verzoek van de ondernemers) een heffing in die alle gebruikers of eigenaren in betreffende gebied betalen. De opbrengst daarvan wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de Stichting BIZ. Die gebruikt het geld vervolgens om activiteiten uit te voeren die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ.

  Voordat de verordening bedrijveninvesteringszone in werking kan treden dient er een draagvlakmeting plaats te vinden. Bij deze draagvlakmeting kunnen alle bijdrageplichtigen uit het BIZ-gebied anoniem voor of tegen de inwerkingtreding van de BIZ verordening stemmen. Bent u ondernemer in het centrum van Schoonhoven, dan heeft u afgelopen week een stembiljet met toelichting ontvangen. Het stembiljet (in de gesloten retourenvelop) dient uiterlijk 20 februari 2019 om 17.00 uur bij de gemeente in bezit te zijn!

  Het BIZ-plan centrum Schoonhoven en bijbehorende documenten zijn te bekijken onder ‘Te downloaden’. Zie voor meer informatie ook de website www.bizcentrumschoonhoven.nl.

  Heeft u vragen over de draagvlakmeting van de BIZ centrum Schoonhoven neem dan contact op met mevrouw A. van Houtem via 140182 of via a.vanhoutem@krimpenerwaard.nl.

 • Te downloaden