HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Asbest inleveren op het afvalbrengstation

Asbest inleveren op het afvalbrengstation

 • Wat is het?

  Als particulier kunt u tot 35m2 asbest inleveren bij het afvalbrengstation (m.u.v. Bergambacht) waartoe u toegang heeft. Het mag dan uitsluitend gaan om het in zijn geheel verwijderen van geschroefde asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn. Dus geen dakleien,  asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking. Het asbest mag daarnaast alleen afkomstig zijn uit een pand met  een woonfunctie of nevenfunctie daarvan en niet uit een pand dat wordt gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  Het verwijderde asbest mag alleen worden aangeleverd na het doen van een sloopmelding bij de gemeente en verpakt in speciaal verpakkingsmateriaal.

  Het kan zijn dat de asbestcontainer op het afvalbrengstation vol is en er nog geen lege container beschikbaar is. Aangeleverd asbest mag volgens de Wet Milieubeheer uitsluitend in de speciale container  worden opgeslagen. Daarom adviseren wij u om - voordat u het asbest komt brengen - eerst contact op te nemen met het betreffende afvalbrengstation.

 • Hoe werkt het?

  U dient ten minste vijf werkdagen voor de voorgenomen sloopwerkzaamheden de sloopmelding in bij de gemeente. Deze sloopmelding kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl. U ontvangt vervolgens een schriftelijke bevestiging van de gemeente. In deze bevestiging staat ook waar en wanneer u het speciale verpakkingsmateriaal voor asbest kunt ophalen. U levert het asbest vervolgens, op de juiste wijze verpakt, aan op uw afvalbrengstation. (m.u.v. Bergambacht, inwoners van Bergambacht kunnen asbest tegen betaling inleveren bij Cor van Herk Asbest B.V: IJsseldijk-Noord 403, 2935 CT Ouderkerk a/d IJssel). U moet daarbij ook de schriftelijke bevestiging van de gemeente overleggen.

  De exacte acceptatievoorwaarden voor asbest kunnen per inleverpunt verschillen.

  NB. Zonder de schriftelijke sloopbevestiging, of als u het asbest niet in het juiste verpakkingsmateriaal aanbiedt, weigert het inleverpunt het asbest. Ook asbest afkomstig van bedrijven wordt geweigerd.

 • Wat heb ik nodig?

  Het verwijderde asbest mag alleen bij het afvalbrengstation worden aangeleverd na het doen van een sloopmelding bij de gemeente en verpakt in speciaal verpakkingsmateriaal.

  Ammerstol, Bergambacht en Berkenwoude

  Inwoners van Bergambacht kunnen asbest tegen betaling inleveren bij Cor van Herk Asbest B.V. (IJsseldijk-Noord 403, 2935 CT Ouderkerk a/d IJssel). Verpakkingsmateriaal (plastic/folie) kan worden opgehaald bij de Gemeentewerf in Bergambacht aan de Veerweg 2.

  Gouderak

  Inwoners van Gouderak kunnen asbest inleveren bij Afvalbrengstation Krimpen a/d IJssel of Afvalbrengstation Gouda. Verpakkingsmateriaal (plastic/folie) kan worden afgehaald bij Afvalbrengstation Krimpen a/d IJssel, Stormsweg 1 Of Afvalbrengstation Gouda, Goudkade 23.

  Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek

  Inwoners van Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek kunnen asbest inleveren bij Afvalbrengstation Krimpen a/d IJssel. Verpakkingsmateriaal (plastic/folie) kan worden opgehaald bij Afvalbrengstation Krimpen a/d IJsselaan de Stormsweg 1. 

  Ouderkerk aan den IJssel

  Inwoners van Ouderkerk aan den IJssel kunnen hun asbest brengen bij het Afvalbrengstation Krimpen a/d IJssel. Verpakkingsmateriaal (plastic/folie) kan worden opgehaald bij het Afvalbrengstation in Krimpen a/d IJssel, Stormsweg 1. 

  Schoonhoven

  Inwoners van Schoonhoven kunnen asbest tegen betaling inleveren bij het Afvalbrengstation Lopik. Verpakkingsmateriaal (plastic/folie) kan worden opgehaald bij de Gemeentewerf Schoonhoven aan de Smaragd 7.

  Stolwijk, Haastrecht en Vlist

  Inwoners van Stolwijk, Haastrecht en Vlist kunnen hun asbest inleveren bij Afvalbrengstation Gouda. Verpakkingsmateriaal (plastic/folie) kan worden afgehaald bij Afvalbrengstation Gouda, Goudkade 23 of Afvalbrengstation Bergambacht, Veerweg 2.

 • Achtergrond

  Voor meer informatie over de sloopmelding kunt  u contact opnemen met de afdeling VTH van de gemeente Krimpenerwaard via telefoonnummer 140182.

  Voor meer informatie over de acceptatievoorwaarden kunt u bellen met Cyclus via telefoonnummer 0182-547500.