HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Alcohol schenken tijdens evenement

Alcohol schenken tijdens evenement

 • Wat is het?

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) verkopen. De persoon die de leiding heeft over het alcohol schenken:

  • is minimaal 21 jaar
  • is van goed gedrag

  Wilt u alcohol schenken op een besloten feest? Zolang dit een incidenteel karakter heeft, dan hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • datum van het evenement
  • op welke tijden u alcohol wilt schenken
 • Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
 • Kosten

  Vanaf 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven:

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet  € 29,95

  Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende tarieven:

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet  € 29,25

 • Tips

  Let op! U moet voor het organiseren van een evenement ook nog een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Online aanvragen

 • Te downloaden