HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Afval, medisch

Afval, medisch

 • Wat is het?

  Inwoners van de gemeente Krimpenerwaard kunnen in aanmerking komen voor een korting op de afvalstoffenheffing. De korting geldt op het moment dat extra huishoudelijke afvalstoffen ontstaan vanwege een langdurige of chronische ziekte of een handicap waarbij gebruik van stoma- of incontinentiemateriaal nodig is.

 • Hoe werkt het?

  Huishoudens met veel medisch afval betalen door de invoering van diftar mogelijk extra afvalstoffenheffing. De gemeente vindt dat niet acceptabel en komt met een tegemoetkoming. Hieraan wordt invulling gegeven door een vast aantal aanbiedingen van het restafval in rekening te brengen. Alle aanbiedingen boven dit aantal worden niet in rekening gebracht.

 • Wat moet ik doen?

  Voor de toepassing van de vermindering is vereist dat de belastingplichtige een aanvraagformulier indient bij de gemeente Krimpenerwaard, en daarbij informatie te verstrekken waaruit blijkt dat sprake is van extra medisch afval. Bijv. kopieën van pakbonnen van stoma- , incontinentie- of andere medische verbruiksmaterialen, waaruit blijkt wie de gebruiker van deze materialen is

  Digitaal doorgeven

  U kunt de korting digitaal aan bij gemeente aanvragen. U vindt het digitale formulier onder het kopje 'Digitaal aanvragen'. Voor het invullen van dit formulier heeft u uw DigiD inlogcode nodig.

  Formulier als PDF-bestand: uitprinten, invullen en opsturen

  Het is ook mogelijk om het formulier als PDF-bestand te downloaden. U kunt deze dan uitprinten, invullen en opsturen. U vindt het PDF-formulier op

 • Online aanvragen

 • Te downloaden