HOME  |  Inwoners  |  Gemeenteraadsverkiezing en referendum

Gemeenteraadsverkiezing en referendum

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Vrijdagmorgen 23 maart om 10.00 uur maakte burgemeester Roel Cazemier tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau de definitieve einduitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 bekend.

27.498 inwoners van de gemeente Krimpenerwaard hebben op woensdag 21 maart hun stem uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is een opkomstpercentage van 63,25%

Hiermee is de kiesdeler: 27.498 gedeeld door 31 zetels = 887

Om met voorkeurstemmen gekozen te worden moet een kandidaat 25% van deze kiesdeler halen.

Van de 31 gekozen raadsleden zijn er maar liefst 26 met voorkeurstemmen in de raad gekozen. Bij de VGBK, CU, D66, Pro Krimpenerwaard en Lokaal op 1 is zelfs de hele fractie met voorkeurstemmen gekozen. Er zijn 10 vrouwen en 21 mannen gekozen in de raad.

Definitieve uitslag zetels

Restzetels

Na de verdeling van de hele zetels waren er nog 5 restzetels te verdelen. Deze gingen achtereenvolgens naar PK, VGBK, D66, Lok1 en CU op basis van het hoogste aantal resterende stemmen na de verdeling van de hele zetels.

Vervolg 

Op maandag 26 maart aanvaarden de gekozen leden van de raad hun benoeming. Op 27 maart neemt de raad afscheid van de niet herkozen raadsleden. De 31 nieuw gekozen leden van de gemeenteraad worden op 27 maart toegelaten tot de raad en op 29 maart ge├»nstalleerd en be├źdigd. Beide vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur in het gemeentekantoor in Lekkerkerk.

Referendum

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen vond het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten plaats. De opkomst in de Krimpenerwaard was 61,07%.

57,71% van de totaal geldig uitgebrachte stemmen waren voor en 42,29% waren tegen de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten . 

Documenten

  • Algemene informatie gemeenteraadsverkiezing en referendum 2018

    Meer info
  • Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2017

    Meer info