HOME  |  Inwoners  |  Diftar in de Krimpenerwaard

Diftar in de Krimpenerwaard

Per 1 januari 2017 wordt in de gehele Krimpenerwaard diftar ingevoerd. Diftar staat voor ‘gedifferentieerd tarief’ voor afvalinzameling. In de kernen Bergambacht, Berkenwoude en Ammerstol is in 2014 al diftar ingevoerd. De kern Schoonhoven maakt sinds 2015 gebruik van het diftar-systeem. Alle inwoners betalen vanaf 1 januari 2017 een vast tarief en een variabel tarief voor het aanbieden van restafval. De hoogte van de variabele heffing hangt af van de hoeveelheid restafval die u aanbiedt. U heeft dus zelf invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt.


Informatie over Diftar in de Krimpenerwaard