HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Vlist  |  Bestemmingsplan West-Vlisterdijk 21

Bestemmingsplan West-Vlisterdijk 21

Vastgesteld bestemmingsplan West-Vlisterdijk 21 in Vlist

Een deel van de bestemming “Wonen” dat gelegen is achter de woning West-Vlisterdijk 20 wordt verplaatst naar het perceel West-Vlisterdijk 21, dat nu de bestemming “Agrarisch met waarden” heeft. De grond achter de West-Vlisterdijk 20 krijgt vervolgens de bestemming “Agrarisch met waarden”, vergelijkbaar met de aangrenzende weilanden. Op de nieuwe woonbestemming zal een bijgebouw worden gerealiseerd. Per saldo blijft het oppervlak van de woonbestemming gelijk.

Te downloaden