HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Schoonhoven  |  Bestemmingsplan Uitbreiding manege Lopikerweg 64a

Bestemmingsplan Uitbreiding manege Lopikerweg 64a

Het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Uitbreiding manege Lopikerweg 64a’ (Schoonhoven) is op 6 juli 2016 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan kunt u bekijken via onderaan deze pagina. Het bestemmingsplan is ook in elektronisch vorm te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer NL.IMRO.1931.BP1509BG008-VG01.

Te downloaden