HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Gouderak  |  Bestemmingsplan Landgoed Middelblok 79

Bestemmingsplan Landgoed Middelblok 79

Bestuurlijke lus bestemmingsplan Landgoed Middelblok 79 Gouderak
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Krimpenerwaard op 25 september 2018 het bestemmingsplan “Landgoed Middelblok 79” (NL.IMRO.1931.BP1504BG005-VG02) gewijzigd heeft vastgesteld, door het aanpassen van de verbeelding.


Bestuurlijke lus

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht opgedragen een gebrek in het bestemmingsplan Landgoed Middelblok 79 (vastgesteld op 31 januari 2017) te herstellen. Met de wijziging van het vaststellingsbesluit geeft de gemeenteraad gevolg aan de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 mei 2018 met nummer 201703238/1/R3.


Inzage

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 17 oktober 2018 voor zes weken ter inzage in het gemeentekantoor te Stolwijk. Om de stukken te kunnen inzien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel 14 0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl (tabblad inwoners -> bouwen en wonen -> bestemmingsplannen) en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1504BG005-VG02.


Beroep

Gedurende zes weken kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van dit bestemmingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld.
Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijziging die bij de vaststelling ten opzichte van de eerdere vaststelling op 31 januari 2017 zijn aangebracht.
Degenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 31 januari 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan Landgoed Middelblok 79, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen.
Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EZ Den Haag.


Stolwijk 16 oktober 2018