HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Ouderkerk aan den IJssel  |  Bestemmingsplan IJsseldijk Noord 94

Bestemmingsplan IJsseldijk Noord 94

Vastgestelde bestemmingsplan IJsseldijk Noord 94, Ouderkerk aan den IJssel en besluit Hogere geluidswaarden

Op het perceel IJsseldijk Noord 94 te Ouderkerk aan den IJssel, ligt de bestemming ‘Wonen’. De huidige woning wordt gesloopt en een nieuw te bouwen woning wordt op grotere afstand van de dijk gesitueerd. Daarom is het bouwvlak binnen de woonbestemming verlegd.

Te downloaden