HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Ouderkerk aan den IJssel  |  Bestemmingsplan IJsseldijk Noord 252a

Bestemmingsplan IJsseldijk Noord 252a

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Krimpenerwaard op 30 januari 2018 het bestemmingsplan “IJssldijk Noord 252a” (NL.IMRO.1931.BP1508BG001.VG02) gewijzigd heeft vastgesteld, door het aanpassen van de regels en verbeelding.

Bestuurlijke lus

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht opgedragen een gebrek in het bestemmingsplan IJsseldijk Noord 252a (vastgesteld op 13 december 2016) te herstellen. Met de wijziging van het vaststellingsbesluit geeft de gemeenteraad gevolg aan de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 oktober 2017 met nummer 201700718/1/R3.

Inzage

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 14 februari  2018 voor zes weken ter inzage in het gemeentekantoor te Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel 14 0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken onderaan deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1508BG001.VG02.

Beroep

Gedurende zes weken kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van dit bestemmingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld.

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling ten opzichte van de eerdere vaststelling op 13 december 2016 zijn aangebracht.

Degenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 13 december 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan IJsseldijk Noord 252a, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Documenten