HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Ouderkerk aan den IJssel  |  Bestemmingsplan IJsseldijk Noord 2005

Bestemmingsplan IJsseldijk Noord 2005

Om de vele kwaliteiten van het dijklint adequaat te kunnen beschermen en de veranderen die zich voordoen in goede banen te leiden is een eigentijds beheersinstrumentarium noodzakelijk. Ruimtelijk beleid dat recht doet aan de kwaliteiten en kenmerken van de IJsseldijk, handhaving en beheer mogelijk maakt en ontwikkelingen kan sturen.

Dit bestemmingsplan betreft in hoofdzaak een behoudend bestemmingsplan waarbij de karakteristieke waarden van het plangebied qua beeld, bebouwing en functies worden behouden. Hierbij is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten en de woonwensen en gebruiksvrijheden van de bewoners en gebruikers anderzijds.

Zie voor meer infomatie onderstaande documenten.

Te downloaden