HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Ouderkerk aan den IJssel  |  Bestemmingsplan Compensatiewoning ZWR 13

Bestemmingsplan Compensatiewoning ZWR 13

​Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Compensatiewoning ZWR 13, nabij IJsseldijk Noord 242, Ouderkerk aan den IJssel,  met ingang van 30 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuwe woning Het plan is gesitueerd aan de IJsseldijk Noord 242, Ouderkerk aan den IJssel (achter de wetering).

Zienswijze

De desbetreffende stukken liggen met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking zes weken ter inzage in het gemeentekantoor te Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl inwoners à  bouwen en wonen à bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1608BG013-ON01. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, postbus 51, 2820 AB Stolwijk.