HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Stolwijk  |  Bestemmingsplan Bezoekerscentrum Vaartweg

Bestemmingsplan Bezoekerscentrum Vaartweg

Het bestemmingsplan Bezoekerscentrum Vaartweg voorziet in de realisatie van een museumboerderij waarin de historie van Stolwijk en de Krimpenerwaard centraal staat. Het plan is gesitueerd aan de Vaartweg in Stolwijk, kadastraal bekend als SWK02D 03145.

Officiele bekendmaking

Stukken inzien

De desbetreffende stukken liggen met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking zes weken ter inzage in het gemeentekantoor Stolwijk. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook downloaden onderaan deze pagina.

Voor het inzien van de stukken op het gemeentekantoor of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandeld ambtenaar door contact op te nemen met het Klanten Contact Centrum via het telefoonnummer 14 0182. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij de gemeenteraad, postbus 51, 2820 AB Stolwijk.

Stukken ter inzage