Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken bekend dat het concept integraal beleidskader Sociaal Domein met ingang van 5 januari 2021, gedurende zes weken, tot en met 16 februari 2021 ter inzage ligt. Vanwege de huidige coronamaatregelen wordt het concept beleidskader Sociaal Domein digitaal ter inzage aangeboden.

Ontwikkelingen sociaal domein

In het concept beleidskader sociaal domein is vastgelegd welke toekomstige ontwikkelingen de gemeente ziet voor het sociaal domein. Met dit concept beleidskader sociaal domein willen we een belangrijke stap zetten op weg naar een meer integrale dienstverlening met betrekking tot ondersteuning en zorg voor onze inwoners. Het concept beleidskader sociaal domein definieert missie, visie en leidende principes die passen bij gemeente Krimpenerwaard én bij een optimale dienstverlening. Het beleidskader helpt ons bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. 

Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, postbus 51, 2820 AB Stolwijk; info@krimpenerwaard.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via het algemene nummer van de gemeente Krimpenerwaard, tel.nr. 140182 of via e-mail info@krimpenerwaard.nl

Het concept beleidskader kunt u downloaden onderaan deze pagina.