In het beleidskader sociaal domein is vastgelegd welke toekomstige ontwikkelingen de gemeente ziet voor het sociaal domein. Met dit concept beleidskader sociaal domein willen we een belangrijke stap zetten op weg naar een meer integrale dienstverlening met betrekking tot ondersteuning en zorg voor onze inwoners. Het concept beleidskader sociaal domein definieert missie, visie en leidende principes die passen bij gemeente Krimpenerwaard én bij een optimale dienstverlening. Het beleidskader helpt ons bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. 

Het beleidskader kunt u downloaden onderaan deze pagina.