Eind maart werd in de Goudse Schouwburg een minisymposium gehouden met de naam ‘Wet milieubeheer, de omgekeerde bewijslast’. DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen (DPG) organiseerde de bijeenkomst samen met andere duurzaamheidsplatforms in Midden-Holland, de regiogemeenten en ODMH. Alle bedrijven in de regio Midden-Holland die meer wilden weten over de informatieplicht voor bedrijven (omgekeerde bewijslast) waren welkom.

Tijdens het minisymposium werden de achtergronden en werking van deze nieuwe regelgeving uitgelegd. Ook werd aan de ondernemers verteld hoe en waar zij ondersteuning kunnen krijgen en welke kansen de Wet milieubeheer biedt. Verder gaven de regionale ondernemers aan welke ervaringen zij zelf hebben met de uitvoering van de energiebesparingsplicht.

Via deze link zijn de presentaties te downloaden die tijdens het symposium gehouden zijn. 

Bedrijven melden energiebesparende maatregelen

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten bedrijven die vallen onder de informatieplicht in het eLoket van RVO.nl melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. De informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Wat gebeurt er als u niet rapporteert?

De ODMH houdt in de gaten of de bedrijven in de regio Midden-Holland zich aan de regels houden. De Omgevingsdienst vraagt bedrijven die niet gerapporteerd hebben, dit alsnog te doen. De Omgevingsdienst start een handhavingsprocedure op als hier geen gehoor aan wordt gegeven.

De ODMH kan voor een groep bedrijven een (algemene) presentatie verzorgen over de omgekeerde bewijslast. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Anne Verdoold van de gemeente Krimpenerwaard via a.verdoold@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182.

Bekijk hier de factsheet van de ODMH over de energiebesparende maatregelen

Op deze websites vindt u meer informatie over duurzaam ondernemen:

www.odmh.nl/thema/duurzaamheid/energiebesparen/veelgestelde-vragen/

www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/informatieplicht-voor-bedrijven-en-instellingen

www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/informatieplicht/

ondernemersplein.kvk.nl/stappenplan-informatieplicht-energiebesparing/

Informatieplicht energiebesparing