In de afgelopen periode zijn in Haastrecht meerdere stappen gezet in de herontwikkeling van het bedrijventerrein Galgoord en het gebied dat lokaal bekend is als De Kleine Betuwe. Het ontwerpbestemmingsplan ligt inmiddels ter inzage.

Inloopbijeenkomst

Voor de bewoners en ondernemers in Haastrecht en andere belangstellenden is er een inloopbijeenkomst op 23 maart. De bijeenkomst vindt plaats in Concordia en wordt georganiseerd door planontwikkelaar Adriaan Van Erk en de gemeente Krimpenerwaard.

Waar en wanneer

  • Datum: donderdag 23 maart 2023
  • Tijdstip: de bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur
  • Locatie: Concordia, Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht

Meer informatie

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Dion Mengerink, projectontwikkelaar bij Van Erk, via telefoonnummer 0182-352344. U kunt ook contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 140182.