Valt uw bedrijf of instelling onder het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan heeft u een verplichting om energie te besparen. In 2019 komt daar een informatieplicht bij.

Wat betekent dit voor u?

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren/melden welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Rapporteren

U kunt uw melding indienen via het e-Loket van RVO.nl.Hiervoor is E-Herkenning niveau 1 nodig, dit kunt u aanvragen via www.eherkenning.nl . De aanvraag duurt een aantal dagen.

Daarna kunt u inloggen bij RVO om uw melding in te dienen. Als u hulp nodig heeft bij het inloggen of invullen, kunt u contact opnemen met de helpdesk van RVO op: 088 042 42 42, optie 1.

Beoordelen

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) beoordeelt de meldingen en controleert dat deze worden ingediend. Na 1 juli beoordeelt de ODMH uw melding. De ODMH brengt op basis van de melding een prioritering aan in de handhaving. Als er vragen over uw melding zijn, dan nemen zij contact met u op.

Bedrijven/instellingen die op 1 juli nog niet gemeld hebben, krijgen een schriftelijk verzoek van de ODMH om dit alsnog te doen. De ODMH start een handhavingsprocedure op als de melding daarna niet wordt ingediend. 

Vragen of meer informatie
De ODMH kan een energiescan uitvoeren om bedrijven te stimuleren. Voor vragen over deze wetgeving of het uitvoeren van een scan kunt u mailen naar energie@odmh.nl of bellen met 088 545 00 00 en vragen naar iemand van het energiebesparingsteam (afdeling bedrijven) van de ODMH.