Er zijn inspraakreacties ingediend voor het voorontwerp-bestemmingsplan IJsselgaarde, IJssellaan 30 in Ouderkerk aan den IJssel. Naar aanleiding van de ingediende inspraakreacties is de inrichting van het gebied aangepast.

Informatiebijeenkomst

Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt opnieuw een informatiebijeenkomst belegd. Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandag 19 september in de kleine zaal van ‘De Drie Maenen’, vanaf 20.00 uur (Abelenlaan 4, Ouderkerk aan den IJssel).

Toelichting en overleg

Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het ontwerpbestemmingsplan. Er is ruimte voor informeel overleg. Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Ria Boere leidt deze informatiebijeenkomst.