Op deze pagina vindt u meer informatie voor (sport) verenigingen en activiteiten rondom het coronavirus.

Maatregelen

Op 14 december heeft het ministerie medegedeeld dat we overgaan op een vergaande lockdown tot en met 19 januari 2021. De maatregelen blijven erop gericht om de kans op grote drukte, het aantal sociale contactmomenten tussen mensen en de reisbewegingen te beperken. De maatregelen kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid.

Voor sport gelden de volgende maatregelen

Vanaf 15 december 00.00 uur:

 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om 1,5m afstand te houden
 • Het is verboden buiten sport te beoefenen in een groep met meer dan 2 personen
 • Het verbod geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar en voor sporters in instellingen van topsport en voetballers uit de Eredivisie of Eerste Divisie.
 • Kinderen t/m 17 jaar hoeven tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand te houden 
 • Worden er geen wedstrijden gespeeld
 • Binnensportlocaties, zwembaden, sportkantines, douches en kleedkamers zijn dicht. Toiletten mogen open. 
 • Geen publiek bij sportactiviteiten

Houdt het Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en het protocol van uw sportbond/sportkoepel in de gaten.

Meer informatie

U leest meer over de coronamaatregelen in de sport op de website van de Rijksoverheid. De richtlijnen van de gemeente Krimpenerwaard voor het organiseren van activiteiten kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Regeling tegemoetkoming voor verhuurders van sportaccommodaties

Met de regeling ‘Tegemoetkoming voor verhuurders’ kan een verhuurder compensatie aanvragen voor de gemiste huurinkomsten.

Een voorwaarde van de aanvraag is dat de verhuurder de huur van de amateursportorganisatie voor 15 september schriftelijk kwijtscheldt. De verhuurder kan hiervoor compensatie aanvragen tussen 15 september en 15 oktober. Meer informatie over de regeling leest u op de website van de Rijksoverheid van de dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Neem contact op met uw verhuurder als uw huur nog niet is kwijtgescholden. De verhuurder is niet verplicht de huur kwijt te schelden. En de compensatie regeling aan te vragen. De gemeente stimuleert dit wel.

Compensatiemogelijkheden

Uw vereniging kan gebruik maken van onderstaande compensatieregelingen:

 • Een eenmalige tegemoetkoming van €4.000,- voor getroffen sectoren, via het noodloket van de Rijksoverheid
 • De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid van de Rijksoverheid
 • Regelingen via eigen sportbonden
 • Eventueel uitstel van aflossingsverplichtingen via banken en Stichting Waarborgfonds Sport
 • Via regeling TOSA biedt het ministerie een tegemoetkoming van 20% van het omzetverlies voor amateursportverenigingen. 

Mogelijkheden gemeentelijke belastingen 

Van het SVHW ontvangt u aanslagen gemeentelijke belastingen (onder andere OZB en rioolheffing). Als het u niet lukt om deze belastingen op tijd te betalen, kunt u contact opnemen met het SVHW. Bij het SVHW kan in termijnen betaald worden via automatische incasso of om uitstel van betaling gevraagd worden. Het SVHW is te bereiken via www.svhw.nl of via de telefoonnummers (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Meedenken in oplossingen

U kunt als vereniging vooruitlopend op de specifieke maatregelen wel alvast beginnen met het bedenken hoe u het zou kunnen gaan aanpakken. Of wat u als sportaanbieder voor anderen kan betekenen. Waar hulp nodig is, denken wij graag mee over een oplossing. U kunt hiervoor contact opnemen met Gert-Jan Klop. Hij is regio coördinator van Team Sportservice Krimpenerwaard. U kunt hem bereiken via gjklop@teamsportservice.nl.

Beleidsmedewerker Sabine Lina ondersteunt Team Sportservice bij de gemeentelijke vraagstukken. U kunt haar bereiken via: s.lina@krimpenerwaard.nl .

Uitstel huurbetaling

Mochten ondanks bovenstaande mogelijkheden problemen ontstaan door het betalen van de huur, dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen voor uitstel van betaling. U kunt hiervoor een email sturen naar debiteuren@krimpenerwaard.nl.