Verenigingen hebben het door aanhoudende coronamaatregelen nog steeds erg moeilijk. Hieronder vindt u informatie die uw vereniging kan helpen.

Vaststelling subsidies in verband met de coronacrisis

Kunt u door de coronacrisis niet voldoen aan de verplichtingen van de verleende subsidie? Dan gaan we daar als gemeente soepel mee om. De voorschotten op de verleende subsidies betalen wij uit zoals aangegeven in de subsidiebeschikking. Meer informatie over de vaststelling en de voorwaarden van de subsidies, kunt u vinden op onze website bij het onderdeel coronavirus, informatie voor verenigingen: www.krimpenerwaard.nl/informatie-coronavirus-voor-verenigingen

Organisaties en instellingen die in 2020 subsidie hebben ontvangen van de gemeente Krimpenerwaard, ontvangen in de week van 22 maart informatie over de vaststelling van deze subsidie. 

Compensatiemogelijkheden 

Cultuur 

Bent u een culturele instelling of vereniging en heeft u financiële problemen als gevolg van de coronacrisis waardoor het voortbestaan van uw instelling of vereniging wordt bedreigd, Of wilt u andere knelpunten bespreken die het gevolg zijn van  de coronacrisis? Neemt u dan contact op met onze beleidsmedewerkers cultuur: Isabella Dijkgraaf of Marjoleine Wezemer. U kunt hen bereiken via I.Dijkgraaf@krimpenerwaard.nl / M.Wezemer@krimpenerwaard.nl of door te bellen naar 14 0182. Zij kunnen kijken wat de gemeente voor u kan betekenen.

Sport 

Het ministerie heeft de voorwaarden van het nieuwe steunpakket voor de sport gepubliceerd.

U kunt vanaf 19 februari de Tegemoetkoming amateursportorganisaties Covid-19 2 aanvragen

De aanvraagperiode loopt van 19 februari tot en met 5 april 2021. Er is in totaal €29 miljoen beschikbaar gesteld voor deze tegemoetkoming. De regeling is voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 ten opzichte van 2019. Meer informatie over deze regeling leest u op www.dus-i.nl en klik op Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (Q4 2020).

Er is een vervolg op de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19

Ook de tweede regeling, die te maken heeft met de huur van sportaccommodaties, krijgt weer vorm. De aanvraagperiode loopt van 9 maart tot en met 3 mei 2021. Deze regeling kent andere voorwaarden dan bij de eerdere versie het geval was. De tweede ronde van deze regeling betreft huurtegemoetkoming voor de periode oktober tot en met december 2020. Meer informatie over deze regeling leest u op www.dus-i.nl en klik op Tegemoetkoming verhuurders van sportaccommodaties COVID-19.

De gemeente Krimpenerwaard bekijkt nog op welke manier de regeling toegepast kan worden en hoe de gemeente verhuurders van sportaccommodaties kan ondersteunen.

Meedenken in oplossingen

Waar hulp nodig is, denken wij graag mee over een oplossing. U kunt hiervoor contact opnemen met Gert-Jan Klop. Hij is regio- coördinator van Team Sportservice Krimpenerwaard. U kunt hem bereiken via gjklop@teamsportservice.nl.

Beleidsmedewerker Sabine Lina ondersteunt Team Sportservice bij de gemeentelijke vraagstukken. U kunt haar bereiken via: s.lina@krimpenerwaard.nl.