Op deze pagina vindt u meer informatie voor verenigingen en activiteiten rondom het coronavirus.

Maatregelen

Op 18 juni heeft de Rijksoverheid stap vier definitief gemaakt. Vanaf zaterdag 26 juni worden de maatregelen versoepeld. Veel is weer mogelijk en de 1,5m afstand wordt extra belangrijk. De nieuwe maatregelen kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid. De richtlijnen van de gemeente Krimpenerwaard voor het organiseren van activiteiten kunt u onderaan deze pagina nalezen. 

Vaststelling subsidies in verband met de coronacrisis

Kunt u door de coronacrisis niet voldoen aan de verplichtingen van de verleende subsidie? Dan gaan we daar als gemeente soepel mee om. De voorschotten op de verleende subsidies betalen wij uit zoals aangegeven in de subsidiebeschikking. Klik hier voor meer informatie over de vaststelling en voorwaarden van de subsidies.

Compensatiemogelijkheden 

Cultuur

Bent u een culturele instelling of vereniging en heeft u financiële problemen als gevolg van  de coronacrisis waardoor het voortbestaan van uw instelling of vereniging wordt bedreigd of wilt u andere knelpunten bespreken ten gevolge van de coronacrisis? Neemt u dan contact op met onze beleidsmedewerkers cultuur: Isabella Dijkgraaf of Marjoleine Wezemer. U kunt hen bereiken via I.Dijkgraaf@krimpenerwaard.nl / M.Wezemer@krimpenerwaard.nl. Zij kunnen kijken wat de gemeente voor u kan betekenen.

Sport

Het ministerie heeft de voorwaarden van het nieuwe steunpakket voor de sport gepubliceerd.

U kunt vanaf 18 mei kunt u de Tegemoetkoming amateursportorganisaties Covid-19 3 aanvragen
De aanvraagperiode loopt van 18 mei tot en met 11 juli 2021. Er is in totaal € 29 miljoen beschikbaar gesteld voor deze tegemoetkoming. De regeling is voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van tenminste € 1.000,-. Meer informatie over deze regeling leest u op Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Er is een vervolg op de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19
Ook de tweede regeling, die te maken heeft met de huur van sportaccommodaties, krijgt weer vorm. De aanvraag periode loopt van 18 mei tot en met 11 juli 2021 Deze regeling kent andere voorwaarden dan bij de eerdere versie het geval was. De derde ronde van deze regeling betreft huurtegemoetkoming voor de periode januari tot en met maart 2021. Meer informatie over deze regeling leest u op Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

De gemeente Krimpenerwaard bekijkt nog op welke manier de regeling toegepast kan worden en hoe de gemeente verhuurders van sportaccommodaties kan ondersteunen.
Verder kan uw vereniging gebruik maken van onderstaande compensatieregelingen:

  • Een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- voor getroffen sectoren, via het noodloket van de Rijksoverheid
  • De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid van de Rijksoverheid
  • Regelingen via eigen sportbonden
  • Eventueel uitstel van aflossingsverplichtingen via banken en Stichting Waarborgfonds Sport

Meedenken in oplossingen

U kunt als sportvereniging vooruitlopend op de specifieke maatregelen wel alvast beginnen met het bedenken hoe u het zou kunnen gaan aanpakken. Waar hulp nodig is, denken wij graag mee over een oplossing.

U kunt hiervoor contact opnemen met Gert-Jan Klop. Hij is regio coördinator van Team Sportservice Krimpenerwaard. U kunt hem bereiken via gjklop@teamsportservice.nl.

Beleidsmedewerker Sabine Lina ondersteunt Team Sportservice bij de gemeentelijke vraagstukken. U kunt haar bereiken via: s.lina@krimpenerwaard.nl .

Mogelijkheden gemeentelijke belastingen 

Van het SVHW ontvangt u aanslagen gemeentelijke belastingen (onder andere OZB en rioolheffing). Als het u niet lukt om deze belastingen op tijd te betalen, kunt u contact opnemen met het SVHW. Bij het SVHW kan in termijnen betaald worden via automatische incasso of om uitstel van betaling gevraagd worden. Het SVHW is te bereiken via www.svhw.nl of via de telefoonnummers (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Uitstel huurbetaling

Mochten ondanks bovenstaande mogelijkheden problemen ontstaan door het betalen van de huur, dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen voor uitstel van betaling. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar debiteuren@krimpenerwaard.nl.