Het kabinet heeft besloten dat Nederland vanaf woensdag 26 januari de coronamaatregelen weer gaat versoepelen. Het wordt voor iedereen weer mogelijk om deel te nemen aan cultuur- en sportactiviteiten. Deze activiteiten kunnen zowel buiten als binnen plaatsvinden, onder voorwaarden. De maatregelen kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid. De richtlijnen van de gemeente Krimpenerwaard voor het organiseren van activiteiten kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Vaststelling subsidies

Kunt u door de coronacrisis niet voldoen aan de verplichtingen van de verleende subsidie? Dan gaan we daar als gemeente soepel mee om. De voorschotten op de verleende subsidies betalen wij uit, zoals aangegeven in de subsidiebeschikking.

Compensatiemogelijkheden 

Cultuur

Bent u een culturele instelling of vereniging en heeft u financiële problemen door de coronacrisis? Wordt het voortbestaan van uw instelling of vereniging hierdoor bedreigd? Of wilt u andere knelpunten bespreken rondom de coronacrisis? Neem contact op met onze beleidsmedewerkers cultuur, Isabella Dijkgraaf of Marjoleine Wezemer. U kunt hen per e-mail bereiken, via I.dijkgraaf@krimpenerwaard.nl of m.wezemer@krimpenerwaard.nl. Zij kunnen kijken wat de gemeente voor u kan betekenen.

Sport

U kunt als sportvereniging, vooruitlopend op de specifieke maatregelen, alvast bedenken hoe u hiermee zou omgaan. Waar hulp nodig is, denken wij graag mee over een oplossing. Neem hiervoor contact op met Gert-Jan Klop. Hij is regio coördinator van Team Sportservice Krimpenerwaard. U kunt hem per e-mail bereiken, via gjklop@teamsportservice.nl. Beleidsmedewerker Sabine Lina ondersteunt Team Sportservice bij de gemeentelijke vraagstukken. U kunt haar bereiken via s.lina@krimpenerwaard.nl.