Op deze pagina vindt u meer informatie voor verenigingen en activiteiten rondom het coronavirus.

Maatregelen

Op 14 september hebben demissionair premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie gegeven. Vanaf zaterdag 25 september worden de maatregelen aangepast. De 1,5 meter is geen verplichting meer. Voor horeca, cultuuraccommodaties en sportkantines geldt wel dat een coronabewijs verplicht. De nieuwe maatregelen kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid. De richtlijnen van de gemeente Krimpenerwaard voor het organiseren van activiteiten kunt u onderaan deze pagina downloaden. 

Vaststelling subsidies in verband met de coronacrisis

Kunt u door de coronacrisis niet voldoen aan de verplichtingen van de verleende subsidie? Dan gaan we daar als gemeente soepel mee om. De voorschotten op de verleende subsidies betalen wij uit zoals aangegeven in de subsidiebeschikking. Lees meer over de vaststelling en voorwaarden van de subsidies.

Compensatiemogelijkheden 

Cultuur

Bent u een culturele instelling of vereniging en heeft u financiële problemen door de coronacrisis waardoor het voortbestaan van uw instelling of vereniging wordt bedreigd? Of wilt u andere knelpunten bespreken rondom de coronacrisis? Neem contact op met onze beleidsmedewerkers cultuur: Isabella Dijkgraaf of Marjoleine Wezemer. U kunt hen bereiken via I.Dijkgraaf@krimpenerwaard.nl of M.Wezemer@krimpenerwaard.nl. Zij kunnen kijken wat de gemeente voor u kan betekenen.

Sport

Het ministerie heeft de voorwaarden van het nieuwe steunpakket voor de sport gepubliceerd.

U kunt vanaf 26 juli de Tegemoetkoming amateursportorganisaties Covid-19 4 aanvragen
De aanvraagperiode loopt van 26 juli tot en met 19 september 2021. In totaal is € 30 miljoen beschikbaar gesteld voor deze tegemoetkoming. De regeling is voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het tweede kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van tenminste € 1.000,-. Meer informatie over deze regeling en tips over het indienen leest u op Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Vervolg op Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19
Ook de tweede regeling, die te maken heeft met de huur van sportaccommodaties, krijgt weer vorm. De aanvraagperiode loopt van 26 juli tot en met 19 september 2021 Deze regeling kent andere voorwaarden dan bij de eerdere versie het geval was. De vierde ronde van deze regeling gaat om huurtegemoetkoming voor de periode april tot en met juni 2021. Meer informatie over deze regeling leest u op Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Meedenken in oplossingen

U kunt als sportvereniging vooruitlopend op de specifieke maatregelen wel alvast beginnen met het bedenken hoe u het zou kunnen gaan aanpakken. Waar hulp nodig is, denken wij graag mee over een oplossing.

U kunt hiervoor contact opnemen met Gert-Jan Klop. Hij is regio coördinator van Team Sportservice Krimpenerwaard. U kunt hem bereiken via gjklop@teamsportservice.nl.

Beleidsmedewerker Sabine Lina ondersteunt Team Sportservice bij de gemeentelijke vraagstukken. U kunt haar bereiken via s.lina@krimpenerwaard.nl.