Dijken beschermen Nederland tegen wateroverlast door overstromingen. Zo beschermt de dijk langs de Hollandsche IJssel de Krimpenerwaard. Om het gebied ook in de toekomst te kunnen beschermen moet de dijk versterkt worden. Dat is het doel van project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK), van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Lees meer over het project(externe link)

Kabels en leidingen

Voordat de dijk versterkt kan worden, moeten de kabels en leidingen zoveel mogelijk uit de dijk worden gehaald. De gemeente Krimpenerwaard werkt samen met Oasen, Stedin en Glasdraad Krimpenerwaard om de kabels en leidingen te verleggen tussen Ouderkerk aan den IJssel en de Lageweg. Het project bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • De gemeente Krimpenerwaard vervangt de riolering.
 • Drinkwaterbedrijf Oasen vervangt de drinkwaterleiding.
 • Stedin vervangt de gasleiding en de elektriciteitskabels.
 • Glasdraad Krimpenerwaard legt glasvezel aan.

Informatieavonden

Voor de nieuwe locatie van de kabels en leidingen zijn ontwerptekeningen gemaakt. Bewoners van de IJsseldijk Noord, de Lageweg en de IJssellaan zijn uitgenodigd voor informatieavonden in september en oktober 2021. Hier zijn de ontwerptekeningen gepresenteerd. Bewoners hebben de tekeningen bekeken en hebben opmerkingen kunnen geven.

Wij willen alle omwonenden en perceeleigenaren hartelijk bedanken voor het deelnemen aan de informatieavonden. Dankzij uw opmerkingen hebben we straks een definitief en passend ontwerp.

Uitloop planning

Wij hebben u eerder gemeld dat het ontwerp voor het einde van 2021 definitief zou zijn. Helaas hebben we langer de tijd nodig om het ontwerp af te maken. De belangrijke reden hiervan is de lopende discussie met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, over het weghalen van de oude kabels en leidingen. Ook moet de brandveiligheid nog afgestemd worden tussen het Hoogheemraadschap en de Veiligheidsregio.

Verder wordt er nog gewerkt aan de opmerkingen die we van u hebben gekregen, tijdens de informatieavonden maar ook daarna. Deze opmerkingen zijn onmisbaar om een passend ontwerp te maken. Wij willen een goed ontwerp maken met zo min mogelijk overlast. Dit is nu nog niet mogelijk. Dus kunnen we het ontwerp nog niet met u delen en nog niet definitief maken.

Plan van aanpak

Natuurlijk zitten wij niet stil. We gebruiken deze tijd om de ontwerptekening zo goed mogelijk uit te werken. Onze aanpak is als volgt:

 • Uw verzoeken over 'kleine' aanpassingen zijn voor het grootste deel al verwerkt in het ontwerp. U bent hierover per mail geïnformeerd of dit is met u besproken tijdens de informatieavond.
 •  We zijn nu bezig met enkele knelpunten in het ontwerp. Dit zijn aansluitingen van groepjes woningen waar onderling overeenstemming bereikt moet worden. Dit is niet altijd eenvoudig. Bij enkele bewoners zijn we op bezoek geweest en hebben we gekeken op locatie. Bij andere bewoners willen we eerst een aantal voorstellen uitwerken op tekening en willen we dan op locatie kijken. Als dit voor u het geval is, wordt u hierover geïnformeerd.
 • Enkele bewoners hebben ons via een contactformulier verzocht om op locatie te komen kijken. Als we dit nog niet gedaan hebben of nog geen contact met u hebben opgenomen, betekent dit dat uw locatie geen knelpunt is voor het ontwerp en dat we uw wens kunnen verwerken op het ontwerp. We willen u eerst een nieuwe versie van de tekening sturen en als het nog nodig is komen we langs. Kleine aanpassingen kunnen dan alsnog gedaan worden.

Vraagt u zich af of uw opmerkingen verwerkt zijn? Aarzel niet en mail uw vraag naar projectijsseldijknoord@krimpenerwaard.nl. We kunnen u op dit moment helaas nog geen nieuwe ontwerptekeningen sturen. Er zijn nog te veel onzekerheden in de afstemming tussen het Hoogheemraadschap en de nutspartijen. Ook wachten we nog met de gesprekken over het vestigen van een zakelijk recht. We kunnen nog niet zeggen wanneer we deze gesprekken kunnen (her)starten.

Vragen en opmerkingen

Tijdens de informatieavonden in 2021 zijn ontwerptekeningen gepresenteerd. Bewoners hebben de tekeningen bekeken en hebben meer dan 200 opmerkingen gegeven. We zijn druk bezig deze opmerkingen te verwerken.

 • Veel antwoorden op vragen hebben we al persoonlijk aan u teruggekoppeld. We hebben dit per e-mail gedaan.
 • Vragen over de dijkversterking, de inrichting van de dijk, parkeren en verlichting op de dijk hebben we aan het Hoogheemraadschap verstuurd.
 • Glasdraad Krimpenerwaard heeft de vragen ontvangen die over de aanleg en kosten van glasdraad gaan.
 • Vragen over het vestigen van zakelijk recht zijn bij Arcadis beland.
 • Enkele opmerkingen over initiatieven voor grote stroomafnames of teruglevering van stroom zijn bij Stedin verzameld.

Op sommige vragen hebben we op dit moment nog geen antwoord. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe de schadeafhandelingsprocedure ingericht wordt. Zodra we antwoorden hebben op deze vragen, informeren we u daarover.

Vervolgplanning

Wij zijn afhankelijk van de planning van de dijkversterking KIJK van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Dit zorgt ervoor dat er vele onduidelijkheden bestaan in onze planning. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

 1. Afgerond: Informatieavonden

  September en oktober 2021

 2. Momenteel bezig: Definitief maken ontwerp

  Was eerst einde 2021. Is nog afhankelijk van medewerking HHSK.

 3. Nog te doen: Vastleggen zakelijke rechten

  Was eerst najaar 2021 - begin 2022. Is nog afhankelijk van medewerking HHSK.

 4. Nog te doen: Aanbesteding: selecteren van de aannemer

  Was eerst voorjaar 2022 - zomer 2022. Is nog afhankelijk van medewerking HHSK.

 5. Nog te doen: Werkwijze en planning bepalen

  Was eerst najaar 2022. Is nog afhankelijk van medewerking HHSK.

 6. Nog te doen: Uitvoeren werkzaamheden

  Was eerst najaar 2022 - voorjaar 2024. Is nu nog onbekend. Duur: 15 maanden

Veldonderzoek Antea

Tijdens de informatieavonden hebben we uw medewerking gevraagd voor het uitvoeren van veldonderzoeken. Het gaat om ecologisch, cultuurhistorisch, bodem- en milieukundig onderzoek.

Er wordt op verschillende manieren onderzoek gedaan. Soms hoeft een onderzoeker alleen uw perceel te betreden. Zo kan een ecoloog zijn werk prima doen door een wandeling over uw perceel te maken. Soms is sprake van een uitgebreider onderzoek, zoals het plaatsen van een peilbuis of het maken van een handboring.

We merken dat sommige perceeleigenaren niet graag meewerken aan dit onderzoek. Wij willen nogmaals benadrukken dat toestemming geven voor het uitvoeren van veldonderzoek niet betekent dat u ook toestemming geeft voor het leggen van kabels en leidingen op uw perceel.

We willen graag weten wat uw bezwaar is om niet mee te werken aan de onderzoeken. Zou u uw bezwaren met ons willen delen? Dit kan via ons e-mailadres projectijsseldijknoord@krimpenerwaard.nl.

We leren graag van u. We kunnen rekening houden met uw bezwaren of bijvoorbeeld het doel van het onderzoek beter toelichten. We zien uw reactie graag tegemoet.

Veelgestelde vragen

1. Algemeen

1.1 Waarom moeten de kabels en leidingen verlegd worden?

Kabels en leidingen kunnen de dijk aantasten. Voor de aanleg van kabels en leidingen moet er in de dijk gegraven of geboord worden. Schade en lekkages kunnen grote gevolgen hebben voor de veiligheid. Wanneer bijvoorbeeld vloeistof uit een leiding lekt, stroomt de grond mee en ontstaat erosie. Schade en lekkages zijn bovendien moeilijk op tijd te constateren. Is er schade, dan vraagt dat vaak veel hersteltijd. Daarom worden kabels en leidingen niet vaak toegestaan in de dijk. Lees hier meer over de regels voor waterkeringen(externe link).

1.2 Er worden damwanden in de dijk geslagen. Hiermee verliest de dijk zelf zijn waterkerende functie. Is het dan niet overbodig dat de kabels en leidingen uit de dijk moeten?

Ook in de toekomstige situatie met een damwandconstructie blijft het grondlichaam van de dijk belangrijk voor de waterveiligheidsopgave. Vooral bij bijvoorbeeld extreme situaties met golfoverslag. Daarom blijft ook het grondlichaam onderdeel uitmaken van de kernzone van de dijk. Kabels en leidingen kunnen het grondlichaam aantasten.

1.3 Wat voor kabels en leidingen liggen er in de dijk?

In de dijk liggen de volgende kabels en leidingen:

 • de rioleringsbuizen van de gemeente Krimpenerwaard
 • de drinkwaterleiding van Oasen
 • de gasleiding en de elektriciteitskabels van Stedin
 • telefonie, televisie en internetkabels van KPN

1.4 Waarom zijn er zoveel partijen betrokken?

De bovengenoemde partijen zijn de eigenaren van de kabels en leidingen. Hiernaast is Arcadis gevraagd om de zakelijk recht overeenkomsten op te maken. Arcadis heeft verwervers en juridische specialisten in dienst die ruime ervaring hebben met dit soort vraagstukken. Atron Engineering maakt de ontwerptekeningen voor ons. Ook is het HHSK betrokken, zodat we goed kunnen afstemmen wat wel en wat niet toegestaan is in de dijk. Op deze manier hebben we de juiste expertise zodat we de beste keuzes kunnen maken.

1.5 Waarom duurt het zo lang?

Het project loopt al meerdere jaren. We hebben eerder een ontwerp gedeeld, dat nog flink verbeterd moest worden. We zijn in gesprek gegaan met het HHSK om meer aansluitingen toe te staan, zodat woningen alsnog aangesloten kunnen worden. We hebben een nieuw ingenieursbureau aangetrokken die de ontwerptekeningen opnieuw gemaakt heeft. Op deze manier hebben we nu een ontwerp gemaakt dat al veel minder overlast geeft.

1.6 Hoe lang zouden de huidige kabels en leidingen die nu in de dijk zitten, nog mee kunnen gaan? Is het niet zonde? Kunnen de oude materialen gerecycled worden?

De rioleringsbuizen en de drinkwaterleiding zijn hoognodig aan vervanging toe. De elektriciteitskabels en de gasleiding zouden nog even mee kunnen gaan. Het is alleen logischer om alle kabels en leidingen tegelijkertijd te vervangen, zodat u zo min mogelijk overlast ervaart.

2. Informatieavonden

2.1 Waarom worden er informatieavonden georganiseerd?

De gemeente Krimpenerwaard, Stedin, Oasen en Glasdraad Krimpenerwaard nodigen u uit om tijdens de informatieavonden de ontwerptekeningen van het nieuwe tracé te bekijken. Tijdens de informatieavonden geven we een toelichting op het ontwerp. U kunt daarna rustig kijken naar de tekeningen. Er is tijd en ruimte om vragen te stellen over uw individuele situatie.

2.2 Is de locatie van de informatieavond ook voor mindervaliden bereikbaar?

Ja. Alles is gelijkvloers. Mochten er andere eisen zijn waar de locatie aan moet voldoen zodat u kunt deelnemen, neem dan even contact op met de gemeente via 14 0182.

2.3 Waarom wordt de tekening niet gewoon op internet geplaatst?

De tekeningen worden na afloop van de informatieavonden niet op internet geplaatst. Tijdens de informatieavonden geven we een toelichting op het ontwerp en kunt u het ontwerp bekijken. U kunt uw vragen stellen aan de inhoudelijke deskundigen. Ook is het mogelijk een tekening op papier mee te nemen naar huis. Wanneer u na de informatieavond vragen heeft, beantwoorden we deze graag.

2.4 Zijn de informatieavonden verplicht?

Nee, de informatieavonden zijn niet verplicht. Het is alleen wel makkelijker om tijdens de informatieavonden vragen te stellen. Na afloop van de informatieavonden willen we de tekeningen zo snel mogelijk definitief maken.

2.5 Kan ik ook op een andere datum komen?

Ja, dit is mogelijk. Neem contact op met 14 0182 en vraag naar Madelon van der Kemp.

2.6 Ik kan niet alleen komen. Ik wil graag iemand meenemen die mij helpt. Kan dit?

Ja, dit is mogelijk. Neem contact op met 14 0182 en vraag naar Madelon van der Kemp.

2.7 Voldoet de informatieavond aan de richtlijnen van het RIVM in verband met COVID-19?

Ja. Tijdens de bijeenkomst nemen we de regels van het RIVM in acht:

 • U kunt uw handen ontsmetten.
 • We houden 1,5 meter afstand.
 • We schudden geen handen.

Tijdens de voorbereiding houden we de regels van het RIVM in de gaten. Mochten de regels weer strenger worden, kunnen we ervoor kiezen om de informatieavond te annuleren. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht per post of via e-mail. We bieden u dan een alternatief aan.

2.8 Waarom moet ik mij aanmelden voor de informatieavond?

Wij willen graag weten hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn op de informatieavonden. Het is nog onduidelijk wat de regels zijn van het RIVM in september en oktober 2021. Als dan maar een bepaald aantal mensen aanwezig mag zijn, kunnen we via de aanmeldingen zien of we hieraan voldoen. Aan de andere kant, mocht het zo zijn dat de regels versoepeld worden, of als er weinig aanmeldingen zijn, kunnen we meer personen toelaten.

3. Het ontwerp

3.1 Waarom ligt een groot deel van het ontwerp al vast? Ik heb een tijd geleden een gesprek met Arcadis gehad en sindsdien niks gehoord. Kan ik nog wel aanpassingen doorgeven?

Sinds dat u het gesprek met Arcadis heeft gehad, is er hard gewerkt aan het ontwerp. Bijna alle opmerkingen die door perceeleigenaren zijn gegeven, zijn meegenomen. Met de zin ‘een groot deel van het ontwerp ligt al vast’ bedoelen wij: het ligt grofweg vast waar het tracé komt te liggen. Maar als er objecten in de weg staan, zoals een vijver, een boom of een schuur, kunnen we het tracé een klein stukje verplaatsen. Het gaat hier om enkele meters.

3.2 Wat wordt er met de bomen gedaan die boven of naast het tracé staan?

We proberen bomen zoveel mogelijk te behouden. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Het graven van sleuven kan wortels beschadigen. Als het echt niet anders kan, worden bomen gekapt. In de ontwerpfase zijn de bomen in beeld gebracht. Wij hebben geprobeerd hier rekening mee te houden, maar helaas lukt dit niet altijd. Wij nodigen u als perceeleigenaar ook uit om aan ons door te geven of er een boom in de buurt van het tracé staat, zodat we het tracé eventueel kunnen wijzigen.

3.3 Hoe zijn jullie tot dit ontwerp gekomen?

Bij het maken van het ontwerp moet er rekening gehouden worden met de eisen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Zij hebben ons gevraagd om met de kabels en leidingen uit de dijk te gaan, zodat de dijk veiliger is en blijft. In sommige gevallen kan het niet anders dan dat de kabels en leidingen in de dijk liggen. Hier hebben we met het HHSK afspraken over gemaakt.

3.4 Waarom zijn de tekeningen zo vaak gewijzigd?

Er zijn in de tussentijd veel gesprekken geweest met bewoners. De omwonenden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vragen of het tracé gewijzigd kan worden. Ook is er veel gesproken met het HHSK. Uiteindelijk hopen we tijdens de informatieavond een tekening te kunnen presenteren die voor alle partijen acceptabel is.

3.5 Wat is er allemaal gewijzigd in de tekeningen?

Sinds de informatieavond in 2019 is het ontwerp op meerdere vlakken gewijzigd. Grofweg zijn de aanpassingen gebaseerd op:

 • de bestaande huisaansluitingen mogen gebruikt worden
 • de bestaande kabels en leidingen in de percelen mogen deels hergebruikt worden
 • de elektra mag vanuit de dijk aangevoerd worden
 • er kunnen meer boringen plaatsvinden

Deze punten hebben ervoor gezorgd dat er minder overlast is voor de perceeleigenaren.

4. Zakelijk recht

4.1 Wat is zakelijk recht?

Een zakelijk recht is een beperkt recht op een zaak, in dit geval op uw perceel. Het vestigen van een zakelijk recht is het maken van afspraken tussen de partijen en u als perceeleigenaar, waarbij een zakelijk recht overeenkomst wordt ondertekend en middels notariële akte in het kadaster wordt geregistreerd. De eigenaren van de kabels en leidingen kunnen hiermee in uw perceel de kabels en leidingen onderhouden, ook als u in de toekomst geen eigenaar meer bent. Het recht rust dan op de onroerende zaak en niet op de persoon. Voor het verlenen van het recht ontvangt u een vergoeding.

4.2 Waarom moet er zakelijk recht gevestigd worden?

De gemeente, Stedin en Oasen hebben een wettelijke taak en zorgplicht voor een zorgvuldig en duurzaam beheer van hun kabels en leidingen. De kabels en leidingen liggen straks in privépercelen. Met het zakelijk recht geeft de perceeleigenaar toegang tot het perceel, zodat de kabels en leidingen aangelegd en beheerd kunnen worden. Zakelijk recht wordt alleen gevestigd voor de hoofdkabels en hoofdleidingen. Voor de huisaansluiting is het vestigen van een zakelijk recht niet nodig. De huisaansluiting is het stuk van de hoofdkabels en -leidingen tot aan uw woning.

4.3 Waarom krijgt mijn buurman wel een vergoeding en ik niet?

Er wordt een vergoeding gegeven voor een vestiging op een zakelijk recht. Dat is voor hoofdleidingen, niet voor de huisaansluiting. Als er geen hoofdleiding door uw perceel loopt, krijgt u geen vergoeding.

4.4 Er is in het verleden gecommuniceerd dat er voor elk perceel waar het tracé doorheen gaat zakelijk recht moet worden afgesloten behalve het laatste perceel. Dit blijkt nu niet zo te zijn. Hoe zit dat?

Het beleid van de nutspartijen is om kabels en leidingen zoveel mogelijk in openbare grond te leggen. Als dit niet mogelijk is, dan vestigen de nutspartijen zakelijk recht op een perceel dat in particulier bezit is. Arcadis werkt in opdracht van de kabel- en leidingeigenaren en bepaalt niet of met wie zakelijk recht wordt gevestigd. Dit vloeit voort uit het ontwerp. Arcadis heeft op basis van het ontwerp een eerste aanzet gedaan, maar het werk is nog lang niet klaar. Zodra bekend is of waar kabels en leidingen op private percelen gelegd kunnen worden, zal Arcadis contact met de perceeleigenaar opnemen om dit in een overeenkomst vast te leggen.

4.5 Ik werk niet mee met het zakelijk recht. En nu?

De nutspartijen hebben een wettelijke taak om u en uw buren drinkwater, gas en elektra te leveren en een aansluiting op de riolering te verzorgen. Als er geen overeenstemming bereikt kan worden tussen de perceeleigenaren en de partijen, wordt er een verzoekschrift ingediend voor een gedoogplichtprocedure.

4.6 Mijn buurman werkt niet mee met het zakelijk recht. Krijg ik nu geen aansluiting op de riolering, het gas of elektriciteit?

In dit geval zal er een gedoogplichtprocedure opgestart moeten worden om u en uw buurman te voorzien van gas, elektra, drinkwater en een aansluiting op de riolering.

4.7 Iemand van Arcadis is bij mij langs gekomen. Ik heb bij hem of haar opmerkingen gegeven op het tracé. Zijn deze wel meegenomen?

De opmerkingen zijn zoveel mogelijk meegenomen. Bij de informatieavonden zal iemand van Arcadis aanwezig zijn om toelichting te geven.

4.8 Kan het tracé nog wijzigen als de zakelijk recht overeenkomst al getekend is?

Nee, dit zijn we niet voornemens. We sluiten echter niet uit dat dit in enkele gevallen nodig is.

4.9 Wordt het tracé definitief gemaakt nadat alle betrokkenen zijn geraadpleegd?

De informatieavond is een moment waarop wij de omwonenden willen raadplegen, naast de individuele gesprekken tussen Arcadis en de perceeleigenaren. U krijgt tijdens de informatieavond de mogelijkheid om het tracé goed te bekijken en kleine aanpassingen door te geven. Na de informatieavonden willen we het tracé zo zorgvuldig en spoedig mogelijk definitief maken.

4.10 Is het tracé echt definitief, als de zakelijk recht overeenkomsten ter ondertekening worden aangeboden?

Bij uitzondering kan er nog een wijziging komen, maar dit zal vanzelfsprekend in afstemming zijn met de perceeleigenaar, waarbij een gewijzigde tracétekening wordt toegevoegd. Vervolgens wordt de zakelijk recht overeenkomst omgezet naar een notariële akte en gepasseerd door de notaris en ingeschreven in het kadaster.

5. Aanleg glasvezel

5.1 Wordt er overal glasvezel aangelegd?

Ja, in het gehele gebied wordt glasvezel aangelegd. Dit wordt gedaan door Glasdraad Krimpenerwaard.

5.2 Waarom worden er kosten in rekening gebracht voor het aanleggen van glasvezel?

Glasvezel Krimpenerwaard is een marktpartij die glasvezel aanlegt. De gemeente Krimpenerwaard staat hier los van.
Voor vragen over de kosten die in rekening worden gebracht, kunt u contact opnemen met Glasdraad Krimpenerwaard:

6. Voorbereiding op de uitvoering

6.1 Zijn er al onderzoeken geweest, naar bijvoorbeeld flora en fauna of archeologie? Zijn deze nog up-to-date?

Er zijn al onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken zijn al in 2017 uitgevoerd en verwerkt in het huidig ontwerp. Voorafgaand aan de uitvoering worden nieuwe onderzoeken uitgevoerd, gelet op de verstreken tijdsduur.

6.2 Hebben de resultaten uit deze nieuwe onderzoeken nog effect op het ontwerp van het tracé?

De resultaten van de onderzoeken die in 2017 zijn uitgevoerd, zijn verwerkt in het huidige ontwerp. Deze onderzoeken uit 2017 geven een goede indicatie van de te verwachten ecologische en archeologische bevindingen. Er worden binnenkort nieuwe onderzoeken uitgevoerd. Naar verwachting zijn de resultaten hiervan bekend vóór de informatiebijeenkomsten.

6.3 Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Hier kunnen we nog niks over zeggen. We weten dit pas wanneer er een aannemer is geselecteerd die de werkzaamheden gaat uitvoeren

Wat we wel kunnen uitleggen is welke methoden we denken toe te passen, wat ze precies inhouden en wat u ervan merkt. Deze informatie delen we tijdens de informatieavond, als we deze informatie hebben.

6.4 Wordt er een bouwkundige opname gedaan voorafgaand aan de werkzaamheden?

Jazeker. We vinden het erg belangrijk om een nulopname uit te laten voeren. Voordat we beginnen met de werkzaamheden maken we een bouwkundige opname. Dit houdt in dat er een klein onderzoek plaatsvindt aan uw woning. Er worden veel foto’s gemaakt, van zowel de binnenkant als de buitenkant. Hier wordt een rapportage van gemaakt. Deze nulopname wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Dit bureau moet erkend zijn door het Nivre. Nivre staat voor Nederlands Instituut van Register Experts. Op nivre.nl(externe link) kunt u alvast lezen welke bureaus erkend zijn, aan welke eisen een opnamerapport moet voldoen, of wat u kunt verwachten. U kunt tegen die tijd uw eigen rapport downloaden. Het bureau informeert u hoe u dat kan doen.

7. De uitvoering

7.1 Wanneer starten de werkzaamheden?

We hebben nog geen planning van de werkzaamheden. De grove planning staat hierboven en wordt ge-updatet als er wijzigingen zijn. Zodra het ontwerp definitief is, wordt het werk aanbesteed. Er wordt dan een aannemer geselecteerd die de werkzaamheden gaat uitvoeren. In overleg met de aannemer maken we een planning. Zodra wij een meer gedetailleerde planning hebben, informeren we u.

7.2 Hoe lang gaan de werkzaamheden duren?

In totaal verwachten we dat de werkzaamheden voor de nutspartijen 15 maanden duren. We werken in fases. Dit betekent dat we enkele weken bij u in de buurt aan het werk zijn. Zodra we de planning en bijbehorende fases weten, informeren we u.

7.3 Wanneer is mijn tuin aan de beurt?

Dit is nu nog niet bekend. Zodra wij een planning is, wordt het werk in fases verdeeld. Wanneer dat bekend is, kunt u bekijken wanneer uw tuin aan de beurt is.

7.4 Blijft mijn woning gedurende de werkzaamheden bereikbaar?

De werkzaamheden zijn vooral in het achterland, dus de woningen blijven via de dijk bereikbaar. In enkele gevallen gaan we ook in de dijk werken. Hier krijgt u informatie over voordat de werkzaamheden starten. We zorgen er altijd voor dat uw woning altijd in ieder geval te voet, met de fiets en voor hulpdiensten bereikbaar blijft.

7.5 Kan ik nog wel gebruik maken van elektriciteit, gas, drinkwater en riolering tijdens de werkzaamheden?

Het kan zijn dat uw woning tijdelijk even afgesloten moet worden van nutsvoorzieningen. U krijgt hier dan van tevoren bericht over.

7.6 Er zal vast veel overlast zijn. En we werken allemaal thuis. Wordt hier rekening mee gehouden?

We zullen proberen de overlast tot een minimum beperken. We informeren u van tevoren hoe lang we bij u in de buurt aan het werk zijn. Als u veel last heeft van de werkzaamheden, neem dan contact op met de gemeente.

7.7 Wordt er wel efficiënt samenwerkt tussen de kabel- en leidingeigenaren, zodat er maar één keer werkzaamheden zijn in mijn tuin?

Het ontwerp is gezamenlijk gemaakt en de aannemer voert de werkzaamheden uit aan zowel de rioleringsbuizen als de gasleidingen, de elektrakabels, de drinkwaterleiding en de glasdraadkabel. Hierdoor hopen we de overlast tot een minimum te beperken.

8. Problemen tijdens de uitvoering

8.1 Wat doen jullie als er schade aan mijn woning ontstaat?

Voor de werkzaamheden starten, is een bouwkundige opname gemaakt. Mocht u het idee hebben dat er schade optreedt door de werkzaamheden, neem dan contact op met de gemeente. We volgen dan een zorgvuldige schadeprocedure. Voordat de werkzaamheden starten, wordt de procedure toegelicht.

8.2 Vergoeden jullie die schade aan mijn tuin?

Na de werkzaamheden wordt uw tuin hersteld naar de originele staat. Als dat toepasbaar is, verzorgen wij een vergoeding van geleden schade aan uw tuin door de werkzaamheden. Hiervoor is de Gasunie/LTO-systematiek te gebruiken. Arcadis kan dit ook goed toelichten tijdens de gesprekken over het zakelijk recht.

8.3 Wordt er rekening gehouden met woningen die nu al funderingsproblemen hebben?

Tijdens de ontwerpfase is elke woning en perceel bekeken en de kwetsbaarheid beoordeeld. Deze kennis is meegenomen in het ontwerp. De aannemer krijgt de opdracht om zo voorzichtig mogelijk te werken. Mocht u hier tijdens de werkzaamheden aan twijfelen, kunt u contact opnemen met de gemeente.

8.4 Kan er door de werkzaamheden extra grondzetting plaatsvinden? En kunnen we deze schade vergoed krijgen?

Het is lastig of zelfs onmogelijk om te bepalen of toekomstige grondzetting veroorzaakt wordt door de werkzaamheden of dat er een andere oorzaak is. Bijvoorbeeld droogte of de natuurlijke bodemdaling die in de veengebieden vaak aanwezig is. Als er schade optreedt tijdens de werkzaamheden wordt de situatie onderzocht. Afhankelijk van de resultaten wordt er vastgesteld of er een vergoeding kan plaatsvinden. Hoe de schadeafhandeling na een langere periode geregeld gaat worden, is nog niet definitief.

8.5 Met wie kan ik contact opnemen als ik op dit moment problemen heb met mijn elektriciteitsaansluiting?

Neem contact op met Stedin:

8.6 Met wie kan ik contact opnemen als ik op dit moment problemen heb met mijn gasleiding?

Neem contact op met Stedin:

8.7 Met wie kan ik contact opnemen met vragen over de glasvezelkabel?

Neem contact op met Glasdraad Krimpenerwaard:

8.8 Met wie kan ik contact opnemen als ik op dit moment problemen heb met mijn waterleiding?

Neem contact op met Oasen:

 • telefonisch: 0182 59 35 30

8.9 Met wie kan ik contact opnemen als ik op dit moment problemen heb met mijn riolering?

Neem contact op met de gemeente Krimpenerwaard:

9. Technische specificaties van kabels en leidingen

9.1 Waarom nog een nieuwe gasleiding aanleggen, als we straks van het gas af moeten?

We kunnen er niet vanuit gaan dat alle woningeigenaren van het gas af zijn wanneer de kabels en leidingen aangelegd worden. Het duurt nog te lang voordat alle woningen en bedrijven gasloos zijn. Hier kan de dijkversterking niet op wachten. De nieuwe leidingen zijn met de kennis van nu ook geschikt voor waterstof.

Digitale nieuwsbrief

We willen iedereen zo goed mogelijk informeren. We houden u op de hoogte via de digitale nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via het formulier:

Aanmelden digitale nieuwsbrief Kabels en leidingen IJsseldijk Noord

U kunt zich op ieder moment afmelden voor de digitale nieuwsbrief via de link die onderaan de nieuwsbrief staat. Bekijk ook de eerdere nieuwsbrieven:

Contact

Heeft u vragen over de kabels en leidingen? Ziet u iets op de tekeningen wat u graag anders ziet? Of wilt u ergens anders over in gesprek gaan? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag. Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier

Ook zijn wij telefonisch bereikbaar via 14 0182. Vraag naar Madelon van der Kemp. Of stuur een e-mail naar projectijsseldijknoord@krimpenerwaard.nl. Vermeld hierbij uw adres. De projectleider voor dit project is Wim Rook. De contactpersoon is Madelon van der Kemp.

Vragen over de dijkversterking

De dijk langs de Hollandsche IJssel beschermt de Krimpenerwaard. Om ook in de toekomst het gebied te kunnen beschermen, versterkt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de dijk. Het Hoogheemraadschap gaat ook over de inrichting van de nieuwe dijk.

Lees meer over de dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) op de website van het hoogheemraadschap: hhsk.nl/kijk(externe link). U kunt ook contact opnemen via e-mail: omgevingsteamkijk@hhsk.nl. Of bel naar 010 45 37 200 of 06 54917519 en vraag naar Peter van der Veeken.