Wat is het?

Wanneer u een hond heeft, betaalt u hondenbelasting. Meld eerst uw hond aan bij SVHW. Zij sturen u eens per jaar een brief over wat u moet betalen.

Hond aanmelden bij SVHW

Wat kost het?

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende tarieven:

Voor een eerste hond € 19,75
Iedere hond boven het aantal van één € 25,50
Voor een geregistreerde kennel € 55,00

Tips

Bezwaar maken

Vindt u dat u geen hondenbelasting moet betalen of dat u het zonder goede reden moet betalen? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de datum op de brief waarin staat dat u hondenbelasting moet betalen, via de website van SVHW www.svhw.nl/bezwaar-maken

Hoe werkt het?

De hoogte van de hondenbelasting hangt af van het aantal honden dat u heeft. Heeft u geen hond meer? Geef dit dan aan SVHW door. Als u in de loop van het jaar een hond neemt, meldt u dit bij SVHW. U betaalt dan belasting over de overgebleven maanden van het jaar.

Uitzonderingen
Voor een hulphond hoeft u geen belasting te betalen. Ook voor politiehonden, honden die in het asiel verblijven en puppy's jonger dan 3 maanden (als ze samen zijn met de moederhond) betaalt u geen hondenbelasting.

Let op
Meldt u uw hond niet aan? Dan kan de gemeente u later alsnog een rekening sturen.

Extra informatie

Inwoners van de gemeente Krimpenerwaard die een hond hebben, betalen hondenbelasting. De opbrengsten hiervan gaan naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt waaraan het geld wordt uitgegeven.

Contact

U kunt contact opnemen met het SVHW via (0800) 02 00 873.